Orbis pictus – város-(fotó)-történet - Budapesti Negyed 5. (1997. tavasz)

KÉPVARÁZS - KOLTA MAGDOLNA Képmutogatók Pest-Budán

KÉPVARÁZS Képmutogatók Pest-Budán KOLTA MAGDOLNA Â képek, a látvány nyújtotta élmény tör­ténete jócskán megelőzte a fényképe­zés feltalálását. Mint oly sok minden, a fo­tográfia sem előzmények nélküli újdonság, nem társtalan különlegesség a képek biro­dalmában. A fotográfia kultúrtörténetének első fejezete annak a hosszú útnak a végig­kísérése, amelyet végigjárva az emberi lá­tás, a látás útján való befogadás képessé vált a fotográfiai kép — egyfajta absztrakt jel — értelmezésére. Az út két végpontja a pocsolyában megpillantott arcmás, illetve az olcsó, sokszorosítható, könnyedén elké­szíthető fotográfiai kép. A kettő között az újkori Európa vizuális kultúrájának színes kavalkádja: ördöngösként tisztelt varázs­lámpások, optikai kísérletek nyomán piac­ra dobott játékszerek, bonyolult rajzmasi­nák, a világ teljességét szobányira zsugorí­tó panorámák és kozmorámák, pörgő-forgó mozgásimitációk és számtalan más eszköz. A pest-budai polgár is jóval korábban tette ki magát a képek okozta izgalmaknak, mint hogy — a korabeli híradások tanúsága szerint — Vállas Antal, az értő közönség asszisztálása mellett, elkészítette volna első dagerrotípiáit a budai Duna-partról. Szegődjünk most a szórakozni vágyó pesti polgár nyomába, s lépten-nyomon ta­lálkozni fogunk a fotográfia őseivel és távo­li rokonaival, az optikai játékokkal, festett, kivágott és egyéb képekkel. Kőrútunkon vásári mutatványosokra és ámuló közönsé­gükre bukkanunk: a kései szemlélő számá­ra valamennyien a képcsinálás folyton vál­tozó mivoltát, állandó átalakulását bizo­nyítják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom