Kultuszok és kultuszhelyek - Budapesti Negyed 3. (1994. tavasz)

Uuda|Jesîi flegyed Lap a városról Megjelenik negyedévenként GERŐ ANDRÁS (főszerkesztő) BERKOVITS GYÖRGY (szerkesztő) Iványi György­Kovács András Szelényi Iván Varga László Vince Mátyás Vörös Károly Munkatársak Medve Zsuzsa kép- és tördelőszerkesztő Jalsovszky Katalin és Tomsics Emőke képdokumentátor A Budapesti Negyed szerkesztősége: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telefon: 117-2033 Kiadja és terjeszti Budapest Főváros Levéltára Felelős kiadó Varga László, főigazgató. Telefon: 117-4267 Szedte és nyomta a Budapest Főváros Levéltára Házinyomdája Felelős vezető: a Budapest Főváros Levéltára főigazgatója. A szerkesztőbizottság Gerő András Hankiss Ágnes A lapot tervezte Eperjesi Ágnes ISSN 1217-5846 Előfizethető egy évre az OTP 548-490734 csekkszámlaszámon, átutalási postautalványon, előfizetési díj egy évre 600 Ft. Az előfizetőktől az esetleges áremelések terhét a kiadó átvállalja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom