Czaga Viktória: Házmán Ferenc, Buda utolsó polgármestere - Várostörténeti tanulmányok 4. (Budapest, 1997)

I. rész - Tanulóévek és pályakezdés

pedig költségmegtakarítás miatt az ugyancsak Pozsonyban ülésező Táinokszéken részt vevő budai követ írnoka is. Éppen jókor érkezett Pozsonyba: közvetlenül tanúja lehetett azon királyi leirat ismertetésének, amelyben az uralkodó elutasította a jobbágy terhek örökváltságát, az úriszék hatóságának korlátozását. Átélhette, hogy az országgyűlés alsótáblája újra nekigyürkőzik az úrbéri javaslat vitájának; hogy Wesselényit — szatmári be­széde miatt — perbe fogja az udvar; s tanúja volt Kölcsey Ferenc búcsújának az országgyűléstől. Feltehetően olvassa Kossuth lapját, az Országgyűlési Tudósítá­sokat is. Az a majdnem két esztendő, 50 amelyet Pozsonyban töltött, páratlan lehetőséget biztosított számára egyrészt, hogy feladatát pontosan teljesítve a későbbi hivatali előmenetelét megalapozza; hogy jogi tanulmányait a gyakorlatban is elmélyítse; hogy a Tárnokszék ülésein a szabad királyi városok problémáit és azok elintézési módozatait megismerje; másrészt, hogy az ország legfőbb politikai fórumán poli­tikai ismeretekre és barátokra tegyen szert. Nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy ez az országgyűlés döntő befolyással volt rá és formálta a későbbi liberális szellemű városi tisztviselőt és politikust. Országgyűlési írnoki tevékenységével mind a budai tanács, mind a követek meg voltak elégedve. Működéséről kitűnő bizonyítványt kapott—, s ami ebben a korban szorosan hozzátartozott, erkölcsi magaviseletéről is. Ez a bizonyítvány akkor, amikor az országgyűlési iíjak ellen megindultak a perek, politikai értelemben is fontos lehetett számára. A bizonyítvány birtokában rendes jegyzővé való kinevezését kérte a Helytar­tótanácstól, 52 amit az a budai tanács döntésétől tett függővé. A tanács elismerte, hogy a jegyzői hivatal túlterhelt munkával, s szükség lenne olyan tehetséges és 49 Az országgyűlések ideje alatt általában két írnok állt a követek rendelkezésére: egy országgyűlési (1834. június végéig Alkér Antal) s egy tárnokszéki (1834. szeptem­beréig Brunner Péter): BFL Bvlt ogy-i i. 1833. június 15.; a tanács költség-meg­takarítás céljából összevonta a két írnoki megbízatást, s Házmánt küldte Pozsonyba: BFL, Bvlt tan. jkv. 1834. június 30. 3711. sz.; a tanács értesítése Koleda András követ számára: BFL, Bvlt ogy-i i. 1834. november 3. sz. n. 50 Pontosan egy év, tíz hónap: 1834. július 9.-1836. május 23. 51 BFL, Bvlt helytartótan. r. 1836-1311„ 1836-1740. sz. 52 BFL, Bvlt tan. jkv. 1836. július 11. 3239. sz. 22

Next

/
Oldalképek
Tartalom