„A nagy válságtól” „a rendszerváltásig” - Szöveggyűjtemény Budapest történetének tanulmányozásához 2. 1930-1990 (Budapest, 2000)

VII. fejezet AZ „ÚJRA CSENDES" BUDAPESTTŐL A „LEGVIDÁMABB BARAKK" FŐVÁROSÁIG - A Vár és a Vigadó sorsa az MSZMP Politikai Bizottsága előtt (1959. július 21.)

nyes épületeink és üzleteink között nagyon kirívó dolog ez ott. Vigyázni kell az összképre. Varsóban most az egész kormánynak hihetetlen gondot okoz, hogyan lehetne a kultúrpalota stílusához alakítani a környéket úgy, hogy a régi Varsó is megmaradjon és az egész kombinát is. Az lenne a jó, ha szeptember, október hó­napra konkrét javaslatot tudnának előterjeszteni, költségvetéssel együtt. Apró Antal elvtárs : Van egy javaslatom. Tekintve, hogy a szenvedélyek eléggé fel vannak korbácsolva és tárgyilagos döntésre most nehéz lehetőség van, várjuk meg a tervet, és addig ne határozzunk. A tervet október-november hónapban be le­het ide hozni. Addig elkészülnek az elképzelések és javaslatot tudnak tenni a fel­használásra és költségvetésre. Vitatkozni akarok Veres elvtárssal. Persze a Vigadón ott van Mária Terézia és mások szobra. De néhány országban, többek között a Szovjetunióban a cárok régi termeiben a régi képek a szocializmussal és kommunizmussal „nagyon jól össze­férnek." [...] 276 MOL M-KS-288-5. Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága. 141. őe. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1959. július 21-i üléséről. 276 A Politikai Bizottság határozata szerint „a Várpalotát alapjában eredeti stílusának megfelelően kell helyreállítani, a túldíszítést mellőzve." A Vigadóval kapcsolatban úgy döntöttek, hogy a „volt Haas palotát és a Vigadó műemléket nem képező részét le kell bontani", és újabb javaslatot kell őszre a Politikai Bizottság elé terjeszteni a műemléket képező rész helyreállítására vonatkozóan. Az ügyet a december 22-i ülésen tárgyalták legközelebb. Ekkor arról döntöttek, hogy a műemlék részt helyre kell állítani, és meg kell vizsgálni 3000 fő befogadóképességű koncertterem építését a Haas-palota helyén. 464

Next

/
Oldalképek
Tartalom