Gerhard Péter - Koltai Gábor: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei IV. 1980. március 8. - 1989. szeptember 24. Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 16. Levéltári segédletek 9. (Budapest, 2011)

Az MSZMP budapesti vezetése 1980 és 1989 között

Bp. PB-tagok Beosztás Bp. PB-tagok Beosztás Szabó Ferenc főigazgató, MTA KFKI Szabó Piroska nyugdíjas Szamarinotisz János szakszervezeti titkár, Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyára Szántó János vezérigazgató-helyettes, Ganz Villamossági Művek Szemes Mari színművész, Nemzeti Színház Szerencse Ervinné főosztályvezető-helyettes, Budapesti Konzervgyár Szépvölgyi Zoltán nyugdíjas Szikora Györgyi úttörőelnök, KISZ XVII. Kerületi Bizottsága Szkokán Ferenc nyugdíjas Szórádi Zoltán miniszterhelyettes, HM Szűcs Györgyné tűzőnő, Minőségi Cipőgyár Tóth István politikai munkatárs, Gamma Művek Szakszervezeti Bizottság Tölgyesi Lászlóné főelőadó, Magyar Hitelbank Rt. Török Veronika számítógép-kezelő, Tungsram Rt. Veres András repülőgép-vezető oktató, gépparancsnok, MALÉV Vincze Lukács nyugdíjas Völgyiné Zdolik Katalin ápolónő, László Kórház Zentai Gábor első titkár, IV. Kerületi PB Zirci Csaba igazgató, Általános Épülettervező Vállalat Zsolti Józsefné szakmunkás, Budapesti Húsipari Vállalat Két Bp. PB-ülés között a budapesti pártszervezet tényleges irányítását az általában kéthetente - 1989-ben már csak háromhetente14 - ülésező Budapesti Végrehajtó Bizottság végezte. Korszakunkban összesen 45-en fordultak meg a testületben. A Bp. VB létszáma a vizsgált időszakban tizenöt fő volt, de 1989. június 26-án Barabás János titkári és VB-tagsági pozíciója alóli felmentése után már nem került új tag a testületbe. 1980-ban a pártértekezlet után a régi VB-tagok közül tizenketten maradtak az újraválasztott testületben, tehát három új tag került be ekkor. 1980-1985 között hét tagot kooptált a testület (időrendben: Maróthy László, Borbély Gábor, Békési László, Mohiné Benke Ágnes, Jassó Mihály, Pusztai Ferenc, Grósz Károly), közülük csak négyüket választották újra 1985-ben, Maróthy László pedig már 1984. december 6-án kikerült a Bp. VB-ből. 1985. március 10-én hat új tag került be a megválasztott Bp. VB-be. 1985-1989 között aztán felgyorsult a fluktuáció, négy év alatt tizenhat tagcsere történt a testületben. A Bp. VB összetételére jellemző, hogy egyes kulcspozíciókat betöltő személyek kifejezetten a funkciójuk révén váltak a testület tagjává. így a titkárokon kívül általában két kerületi első titkár és a BRFK PB első titkára is állandó tag volt. A kerületi első titkárok kiválasztásánál azonban feltehetően nemcsak a kerület jelentősége, hanem az adott első titkár kiléte is szerepet 14 BFL XXXV. 1 .a.4. 793. őe. ( 1988. december 7.) 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom