Fehérné Bozsics Mária - Rácz Attila - Koltai Gábor: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei 1948-1956 - Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 12. Levéltári segédletek 5. (Budapest, 2007)

Napirendi jegyzékek - Titkársági ülések

• Javaslat az őrség egyik tagjának eltávolítására pártszerűtlen magatartása miatt. (139. ő. e. 1-74. p.) 1949. augusztus 23. Titkárság ülése 1. Javaslat a Nagybudapesti Pártválasztmány ülésének összehívására 1949. augusztus 31 -re. 2. Javaslat 1949. szeptember 2-re, vállalatvezetői értekezlet összehívására. 3. Javaslat a VIT záró ünnepségének előkészítésére. ( 1949. augusztus 28.) 4. Káderjavaslatok: Riedler Károlyné, Klenk Piroska, Simon Jolán, Ludvig Márton, Kelli István, Maleskovics Lajos, Koltai István, Varga Gizella. 5. Különfélék: • Altalános és középiskolai „beiskolázás". (139. ő. e. 75-101. p.) 1949. szeptember 6. Titkárság ülése Napirend előtt: Tájékoztató a Szervező Bizottság határozatairól: • Veszprém megyei Pártbizottság munkája. • Tervkölcsönjegyzés. • A Világifjúsági Találkozó értékelése. • Tagosítással kapcsolatos problémák. 1. További feladatok a termelékenység növelésére. 2. Javaslat az önálló pártszervezetek pártapparátusának biztonsága, politikai éberségének megjavítására és a bizalmas ügykezelés bevezetésére. 3. Javaslat az általános és középiskolai beiskolázással kapcsolatos politikai teendőkre. 4. Jelentés a Minisztertanácsnak az építőiparra vonatkozó határozata óta tapasztalt álla­potokról. A Nagybudapesti Pártbizottság építőiparral foglalkozó bizottságának munka­terve 1949. szeptember l-jétől 1950. január 1-jéig. 5. Káderjavaslatok: Csányi Lászlóné, Korda Sandorné, Nyíri István, Igaz Sándor, Bede Sandorné, Solt Imréné, Holacsek Szaniszló, Horváth Pál, Tóth Zoltán, Csongrádi István, Nagy István, Szatmári Rudolf, Érdi Simon, Dunka Sándor, Kömöz István, Gulyás László, Ilniczky Józsefné, Kiss József, Fazekas József, Szanyi Jenő, Kolter László, Királyhegyi Róbertné, Lázár Miklósné dr., Farkas Júlia, Kernya Tibor, Marjai József, Békési László, Barka János. 6. Különfélék:

Next

/
Oldalképek
Tartalom