Fehérné Bozsics Mária - Rácz Attila - Koltai Gábor: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei 1948-1956 - Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 12. Levéltári segédletek 5. (Budapest, 2007)

Napirendi jegyzékek - Titkársági ülések

1949. október 18. Titkárság ülése Napirend előtt: • Tájékoztató a Szervező Bizottság üléséről. (Őszi mezőgazdasági munkák, DEFOSZ munkaterve, Sztálin születésnapja, tagjelöltfelvétel.) 1. Jelentés a tag- és tagjelöltfelvételről. 2. A Szervezési Osztály munkaterve 1949. október 15-től december 31-ig. 3. Az Ipari és Termelési Osztály munkaterve 1949. október 15-től december 31-ig. (Napirendről levéve.) 4. Jelentés a tervkölcsönjegyzés kiértékeléséről. 5. Káderjavaslatok: Éberle Lajosné, Tárnok Jenő, Balázs Emma, Kloczek Károly, Molnár Győzőné, Juhász János, Sinka István, Sárközi Árpád, Tóth Kálmán, Szabó Zoltán, Papp Béla. 6. Solt f] elvtársnő és Muzamel [] elvtárs fegyelmi ügye. 7. Különfélék: • A Weiss Manfréd Gyár pártellenőrzése a Titkárság tagjainak bevonásával. • Az Agitációs és Propaganda Osztály megbízása Csepel város ellenőrzésével. • Javaslat Nagybudapest közigazgatási megszervezésére, területi kialakítására. • Budapest polgármesterének javaslata a Hősök terén lévő Milleniumi emlékmű elbontására, vagy elhelyezésére a felvonulások és tömeggyűlések helyének bizto­sítása céljából. A Szervező Bizottság levele a május 1-jei honvédségi díszparádé (díszszemle), valamint a tömegfelvonulás helyszínének kijelöléséről a Népliget­ben. (Jegyzőkönyvben nem szerepel.) • A Karolina úti egyéves pártfőiskola kérése a Nagybudapesti Pártbizottsághoz, hogy a kerületi titkári és a fontosabb széleskörű értekezletekre az oktatók részvé­teli lehetőséget kapjanak. (Jegyzőkönyvben nem szerepel.) (140. ő. e. 129-190. p.) 1949. október 25. Titkárság ülése Napirend előtt: • Tájékoztató a Szervező Bizottság üléséről: Sztálin születésnapja, Magyar-Szovjet Társaság munkaterve, Csanád megye munkaterve. • Sztálin születésnapjára ajándék készítéséhez 15 üzem kiválasztása. 1. Az Agitációs és Propaganda Osztály munkaterve 1949. október 15-től december 31-ig. 2. A Káderosztály munkaterve 1949. október 15-től december 31 -ig. 3. Jelentés és javaslat a Magyar-Szovjet Társaság nagybudapesti szervezetének munkájáról. 4. Jelentés a nagybudapesti őszi szántás-vetési munkák helyzetéről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom