Fehérné Bozsics Mária - Rácz Attila - Koltai Gábor: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei 1948-1956 - Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 12. Levéltári segédletek 5. (Budapest, 2007)

Napirendi jegyzékek - Titkársági ülések

6. Káderjavas latok: Witecha Miklós, Kuti Erzsébet, Szabó Károly, Vaskó Kálmán, Fábik János, Lakatos Gyula, Domonkos Jánosné, Bíró Lászlóné, Bognár Imre, Kunsági Viktor. 7. Különfélék: • A pártbizottsági szemináriumok résztvevői számára ankét szervezése. • Az információs munka egyházi részét a Propaganda Osztály végzi. • A XIII. kerületi pártszervezet részére 6.000,- Ft. építkezési segély kérése a Szerve­ző Bizottságtól. • A Titkárság engedélyt ad a XII. kerületi Pártbizottság székhelye III. emeleti részé­nek újjáépítésére. • A Gazdasági Osztály javaslata az alapszervezetek pénzkezelésére. • Az egyhónapos pártiskolák pénzgazdálkodását a Gazdasági Osztály intézi. • A kispesti pártszervezet részére székházvásárlás. • Az Állami Hivatalok Pártszervezetének üzemekkel közösen rendezett pártnapjait kísérletképpen meg kell szervezni. • A Gazdasági Osztály rendeljen fejléces levélpapírt és borítékot a budapesti Ifjúsági Titkárság, a Nőtitkárság és a Katonai Alosztály részére. • Javaslat a telefonkezelők karácsonyi szolgálatára. • A cinkotai pártszervezet részére tüzelő kiutalása. • Javaslat a sokszorosító helyiség falának és padlójának gumival való bevonására. • Státusbővítés: a kispesti pártszervezethez egy fő területszervező, a Propaganda Osztályhoz három fő a klérus és a tömegszervezeti vonalra, valamint a pártkiadvá­nyokhoz. • Az Iparügyi Minisztériumnak a Nagybudapesti Pártbizottság megkerülésével kiadott utasítását a pártszervezetek titkárai ne hajtsák végre. • Péntek László, VII. kerületi titkár leváltásának visszavonása. (134. ő. e. 103-122. p.) 1948. december 14. Titkárság ülése 1. Javaslat a házmegbízottak új feladataira. 2. Tájékoztató a Szervező Bizottság határozatairól. 3. Jelentés a tagfelülvizsgálatról. 4. Káderjavaslatok: Nezvál Ferenc, Antal László, Lehotkai István, Zalai Zoltán, Váli Olivia, Fekete János, Lőrincz Imre, Koltai István. 5. Javaslat a Népművelési Központ és a Szakszervezeti Tanács Kulturális Osztálya közös lapjának kiadására. (134. ő. e. 123-131. p.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom