Budapest Főváros Levéltára - Levéltár ismertető 2. (Budapest, 1997)

III. A peremkerületek 1950-ig

1908-1949, városi alkalmazottak nyilvántartása 1915-1949, iparlajstromok 1884­1949. Nagyközségek Albertfalva. 1806-ban még Budafok (Promontor) része, 1819-ben a ráckevei ura­dalom által telepítik be. 1828-ban vált ki Promontorból és alakult önálló községgé. 1922-ig a Biai járáshoz tartozott, majd a Központi járáshoz került át (1922. július 27.). 1934. november 14-én a Központi járásból átsorolták a Budakörnyéki járásba. Iratok: bizalmas iratok 1917-1944, általános közigazgatási iratok 1918-1949 kö­zött maradtak fenn. Békásmegyer. A XVIII, század első harmadában még pusztaként a Zichy család birtokában volt. A betelepítés után a század végén alakult önálló községgé. 1848-ig az óbudai koronauradalom része. 1872 után nagyközség a Pomázi járás területén. Iratok: általános közigazgatási iratok 1937-1946 közötti időszakból maradtak fenn. Budatétény. Eredetileg Tétényhez tartozott, 1873-tól önálló község Kistétény néven, 1915. április 30-tól Budatétény. A Biaijáráshoz tartozott, majd 1922. július 27-től a Központi járásba került át. 1934. november 14-én átsorolták a Budakör­nyéki járásba. Iratok: bizalmas iratok 1929-1940, közigazgatási iratok 1942-1949. Cinkota. 1872-től nagyközség a Gödöllői járásban. 1936. május l-jén a Köz­ponti járásba sorolták át. Területéből váltki 1919/23-ban Sashalom, majd 1933-ban Mátyásföld. 1926. július l-jén viszont Cinkotához csatolták Anna- és Árpád-telep külterületeket. Iratok: képviselőtestületi jegyzőkönyvek 1894-1949, általános ira­tok 1944-49, népmozgalmi nyilvántartás 1945-1949. Mátyásföld. Eredetileg Cinkotához tartozott, az 1880-as évektől kezdve par­cellázták fel. 1933. január l-jétől Ó-Mátyásföld és az 1907-től felparcellázott Új­Mátyásföld külterületek kiváltak Cinkota községből és Mátyásföld néven a Köz­ponti járás területén önálló községgé alakultak. A kiválás 1934. december 14-től, az elnevezés december 17-től végleges. Iratok: képviselőtestületi jegyzőkönyvek 1932-1942, általános iratok 1945-1949, számadási iratok 1943-1947.

Next

/
Oldalképek
Tartalom