Buda expugnata 1686. Europa et Hungaria 1683-1718 - A török kiűzésének európai levéltári forrásai I. (Budapest, 1986)

Szlovák Szocialista Köztársaság

1697-1698. 3 p. Kimutatás a szabad királyi városok adójáról és az elmaradásokról (az előbbi irat mellék­lete). 1689.szept. 18. 4p. Somogy Ferenc követ (?) kérése Esterházy nádorhoz a katonai terhek csökkentéséről. 1689. okt. 1. 11 p. A felső-magyarországi megyék beadványa a katonai terhek csökkentéséről. 1689. okt. 7. 3p. Domaniczky János követ (?) beadványa a magyar nemesek nevében a háború befejezé­séről. 55. sz. 1699. nov. 3 p. Részletek az országlakóknak (regnicolarum Hungáriáé) kéréséből a katonai terhek csök­kentésével kapcsolatban. 55/a.sz. 1686. okt. 2. 3 p. Roznácz, Trencsén megyei falu kéri a katonai adók csökkentését. 55/b.sz. 1689. márc. 17. 2 p. Ruttkay István, Trencsén megye főispánjának jelentése a hadiadó befizetéséről. Szám nélküli iratok 1689. jan. 12. 5 p. Lőcse tanácsa a katonai terhekről. 1699.nov. 16. 3 p. Schindler, pozsonyi polgár levele Johann Gottlieb Fischerhez a hadiadóról. 1699.nov. 10. 2 p. Pozsony város kérelemmel fordult az udvarhoz az adó csökkentése ügyében - a követ Johann Gottlieb Fischer. 1699. nov. 17-30. 30 p. Fischer beszámolói a kérelem sorsáról. 1798. okt. 13-1699.nov. 17. 15 p. Peavery (?) követ beszámolója az adó csökkentésével kapcsolatos tárgyalásokról. 201

Next

/
Oldalképek
Tartalom