Budapesti közéleti névmutató 1945-1950 I. - Budapesti Főváros Levéltára Kiadványai. Levéltári dokumentáció 4. (Budapest, 1980)

Sz

Szentkuty 222 1947-ben a Fáklya felelős szerkesztője. 1945— 1946-ban a BNB, 1946-tól az ONB, 1945­1946-ban a főváros th. biz. tagja. 1947-ben külföldre távozott. Szentkuty (Drescher) Pál, dr. (Baja, 1889­1957), költő, műfordító, könyvtártörténész. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás előtt a Magyar Bibliophil Társulat titkára. A fel­szabadulás után a Szabó Ervin Könyvtár tisztviselője, majd főfelügyelője. 1945 feb­ruárjában a Budai NB tagja. Szentpéteri Balázs (Nagykőrös, 1898-1971), géplakatos. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. A felszabadulás után a Ganz Vagongyár dolgozója. 1948-ban a Pestszentimrei NB tagja. Szenyéri Ernő, dr. (7-1953), ügyvéd. 1945-től az FKP tagja, a párt újpesti szervezetének társelnöke. 1945 elején az Újpesti NB elnöke, majd a képviselőtestület tagja. Szép István, dr. (Mezőkövesd, 1905-f), köz­igazgatási tisztviselő. 1945-től az FKP tagja. A felszabadulás után a rákoshegyi községi elöljáróság irodavezetője. 1945-1946-ban a Rákoshegyi NB tagja. Szép (Schon) József (Dunaföldvár, 1898­1976), vasesztergályos. 1918-tól vett részt a munkásmozgalomban, 1920-tól az SZDP, 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja. 1919-ben vöröskatona. A felszabadulás előtt a vasasszakszervezet szervező bizottsági s kő­bányai területi bizottsági tagja, különböző üzemekben bizalmi. A felszabadulás után a X. ker. elöljárója, 1948-tól a Fővárosi Szeretet Otthonok, 1950-től a Fővárosi Temetkezési Intézet igazgatója. - Szocialista Hazáért Érdemrend, Munka Érdemrend, Szocialista Munkáért Érdemérem stb. Szepesi Artúr, dr. (Ungvár, 1887-t), ügyvéd. 1945-1947-ben az SZDP tagja. 1946-1947­ben a IV. ker. NB tagja. Szepesy Gyula, dr. (Dömsöd, 1913), tanár. 1945-től az NPP tagja, a párt kispesti szer­vezetének alelnöke. A felszabadulás után a Mester utcai felsőkereskedelmi iskola taná­ra, 1947-től az MSZMT lektora. 1945-1948­ban a Kispesti NB tagja. - Az OFFI lektora. Szerémi Borbála (Tóth Györgyné) (Jászkisér, 1896), női szabó. 1919-től vesz részt a mun­kásmozgalomban, 1927-től a KMP tagja. Kezdetben a munkás eszperantista moz­galomban dolgozott, a 30-as évek elején az ESZE vezetőségi tagja, a szabók szakszer­vezete kommunista frakciójának a vezetője. 1933-ban a Párizsban megrendezett Európai Antifasiszta kongresszus magyar delegáció­jának a vezetője. 1934-ben letartóztatták és kétévi börtönre ítélték. Kiszabadulása után a VS-mozgalomban dolgozott. A felszaba­dulás után az MNDSZ XIII. ker. szervezeté­nek elnöke, 1946-tól az MKP Nőtitkársága instruktora, 1947-től az Angyalföldi Mun­kások Semmelweis Szülőotthonának ügy­vezető igazgatója, 1948 végétől a Munkás­mozgalmi Intézet munkatársa. 1945-ben XIII. ker. NB, 1945-1949-ben fővárosi th. biz., 1950-ben fővárosi képviseleti bizott­sági tag. - Nyugdíjas. - Szocialista Hazáért Érdemrend, Munka Vörös Zászló Érdem­rendje, Munka Érdemrend stb. Szerencsés Ferenc (Budapest, 1900-f) tiszt­viselő. 1945-től az MKP (MDP) tagja, a fel­szabadulás után az MDP IX. ker. szerveze­tének elnöke. A felszabadulás után a IX. ker. elöljáróság műszaki tisztje, 1947-től szám­vevőségi tanácsos. 1947-1949-ben a IX. ker. NB tagja, 1948-tól titkára. - Köztársasági Érdemérem. Szigeti Gábor (Gyula, 1909), mezőgazdász. 1945-től az MKP (MDP, MSZMP) tagja, a felszabadulás után az MKP VI. ker. szer­vezetének közigazgatási osztályvezetője. A felszabadulás előtt részt vett a Márciusi Front tevékenységében. A felszabadulás után vállalati tisztviselő, 1948-tól a Selyem­fonó NV igazgatója. 1945-1947-ben a VI. ker. NB titkára. - A Gyulai Baromfikeltető Vállalat nyugdíjas igazgatója. - Felszabadu­lási Jubileumi Emlékérem. Szikra Ferenc, dr. (Svajer Lőrinc) (Budapest, 1919), tisztviselő. 1945-től az MKP (MDP) tagja, 1945-1948-ban a VI. ker. Elöljáróság MKP-szervezete titkára. 1945-1949-ben fő­városi fogalmazó, a VI., X. ker. elöljáróság és az alpolgármesteri hivatal előadója, majd az Építésügyi Tanács dolgozója. 1947-ben a VI. ker. NB titkára. - A Lapkiadó Vállalat sajtódokumentátora.

Next

/
Oldalképek
Tartalom