Nagy János: Rendi ellenzék és kormánypárt az 1751. évi országgyűlésen - Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából 7. (Budapest, 2020)

Személynévmutató

Dessewffy család 298, 308 Dessewffy Sámuel 218 Dickson, Peter Georg Muir 86 Dilmon, Ferdinand, gr. 226 Dobner Nándor 393 Dobozi család 312 Dolberg, Gerhard Wilhelm, br. 43 Domokos Lajos 396 Domokos Márton 287, 395,430 Dőry Ádám 49-50, 244-245, 264, 329, 430-431 Dőry András 431 Dőry Ferenc br., később gr. 63,182, 292, 431 Dőry László 430 Draveczjózsef 64 Drugeth család, homonnai, gr. 224, 270 Dubniczay István 280 Dubrovay Imre 74 Dujardin Károly 402 Dvornikovich család 267 Dvornikovich Magdolna 421 Eckhart Ferenc 20, 24, 26, 28, 32, 54,94, 156 Eckhart Sándor 415 Edelshausen Felicitas br., Damiani Lu­­kácsné 429 Elias, Norbert 301 Elz Károly gr., pécsváradi apát 43 Ember Győző 27-28, 32, 53-54, 110, 184, 239 Engel Ferenc Antal Csanádi püspök 357 Engels, Jens Ivo 182 Eőry Zsófia, Perczel Tamásné 452 Eötvös család 374 Eötvös Miklós 296 Erii Rogerius József gr. 447 Erdődy Antal gr. 77,119,186, 358, 362 Erdődy család, gr. 19, 224, 352, 358, 365, 413 Erdődy Gábor gr., egri püspök 73 Erdődy György gr., országbíró 51, 72— 77, 118, 120, 144, 186, 225-226, 358, 362-364, 399,423,432 Erdődyjános gr. 77, 358 Erdődy Katalin gr. 224 Erdődy Kristóf gr. 77, 358,432 Erdődy Lajos gr. 361 Erdődy László Ádám gr., nyitrai püspök 73 Erdődy László gr., ezredes 361 Erdődy Mária gr., Csáky Antalné 428 Erdődy Miklós gr. 77, 358, 362 Erdődy Sándor gr. 77, 357, 358 Érsek Anna, ifj. Csuzy Pál, majd id. Fe­kete György neje 275,434 Erzsébet Krisztina, özvegy császárné 69, 451 Erzsébet, Romanova, orosz cárnő 36 Esterházy család, gr. 18, 67, 352, 365,413 Esterházy család, hercegi ága 50, 54, 66, 312-313, 337, 352 Esterházy Antal gr. 425,432 Esterházy Dániel gr. 359 Esterházy Ferenc gr. id., tárnokmester 56, 72-73, 75, 77, 90, 120, 133, 144, 146,152,187,204, 226, 276, 359, 363, 397-399,434 Esterházy Ferenc gr. ifj. 273,423 Esterházy Imre gr., prímás 174, 240 Esterházy Imre gr., nyitrai püspök 204, 271, 363 Esterházy István gr. 357, 359 Esterházy János Károly gr. 359 Esterházy József gr. 72, 77, 226-227, 240, 348,423,432 533

Next

/
Oldalképek
Tartalom