Nagy János: Rendi ellenzék és kormánypárt az 1751. évi országgyűlésen - Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából 7. (Budapest, 2020)

A jelen kötet két sorozatba is illeszke­dik. Közös bennük, hogy olyan doktori disszertációkat tartalmaznak, amelyek a politikatörténettől az egyháztörté­neten át a társadalom, a mentalitás és a környezet történelmének lényeges kérdéseit helyezik új megvilágításba. Budapest Főváros Levéltára Fiatal és tehetséges munkatársainak biztosít igényes felületet gondolataik közlésé­re. A Mika Sándor Egyesület a nyom­tatott megjelenéssel lehetőséget kíván biztosítani az Eötvös Collegium egy­kori Történész Műhelyének hagyo­mányát ápoló közösség tagjainak arra, hogy önálló kötetben mutathassák be eddigi legfontosabb eredményeiket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom