Hat (hét) nemzedék. A Manno család története - Budapest Történetének Forrásai 12. (Budapest, 2015)

Bácskai Vera: Család és történelem

23. Dr. Marino István az I. világháborúban viszonyukról esik szó, a birtokigazgatási személyzetről nem emlékeznek meg, mint ahogy a gazdálkodásról, a birtok jövedelméről sem. A fiúk a nagykorúsításuk után a birtokokon úgy osztoztak meg, hogy Sándoré lett a Krassó megyei, távolabb elő, de nagyobb, ezer holdas Zsúppá (amelyet nagyanyjuk testvére, Kapra Alexander hagyományozott a családra). István kapta a nyáregyházi, jákfalvai és bábonyi, összesen 630 holdat kitevő birtokokat. Sándor katonai szolgálatát mint huszárfőhadnagy teljesítette, s 1912-ben tör­tént leszerelését követően vette át a zsuppai birtokot, amelyet - mint egy 1912. szeptember 8-án rokonának írott levelében írta - igen rossz állapotban talált, ezért fölmerült benne a további bérbeadás gondolata is. (Annál is inkább, hiszen a birtokot már az 1890-es években is bérlő kezelte.) Végül is rövid ideig, az első 58

Next

/
Oldalképek
Tartalom