Pest-Budai nemzetőrök 1848-1849. Dokumentumok a Fővárosi Nemzetőrség történetéhez - Budapest Törtenetének Forrásai (Budapest, 2001)

A budai (pestmegyei) I. nemzetőrzászlóalj levelezőkönyve 1848. június 16.-november 27.

gett induland. Teljes bizalommal remény lem, hogy a nemzetőrök ebbéli szolgá­lat) okbani férfias magaviselete legkisebb panaszra alkalmat szolgáltatni nem fog. 1848. november 11. 8 8. HONVÉDELMI BIZOTTMÁNYNAK. Miután az itten fogva tartott közel 100-ra menő horvát tisztek holnapután, azaz f. h. 13-án innét Szegedre szállíttatnak, bátor va­gyok ezen tisztelt Bizottmányt felkérni, méltóztassék engem minél előbb aziránt utasítani, [hogy] a nevezett tisztek kardjaik megtartása mellett vagy anélkül men­nek-e el, kíséretük mennyisége is eszerint lévén meghatározandó, és továbbá itten letartóztatott pénzeikkel mi történjék? Hasz kapitányt, ki ellen a pincehelyi zsarolások végetti vizsgálat folyam[at]ban van, továbbá is itt tartandónak vélem. 1848. november 13. 89.[A] AZ Ó-BUDAI NEMZETŐRSÉG PARANCSNOKÁNAK. 2]1 Mily természetű kineve­zésben 218 részesültem vonatkozólag az ó-budai nemzetőrségre, azt ön a f. h. 12-i 155-ik számú Közlönyből bővebben megtudhatja. Melynek folytán felszólítom Önt, szíveskedjék holnap, azaz f. h. 14-én reggeli 10 órakor szállásomon, a budai várba[n] [a] gr[ófj Sándor házba[n] megjelenni. 89.[B] A II. ZÁSZLÓALJ IDEIGLENES, SA LOVAS NEMZETŐRSÉG PARANCSNOKÁNAK. A f. h. 12-i 155-ik számú Közlönyből bizonyosan értesülve van Ön, mily kinevezés­Mihalóczy (Mihálóczy) Károly nemzetőr őrnagy: a pilisi zászlóalj, amelyhez Óbu­da is tartozott, parancsnoka. 1848. június 23-tól júliusig az óbudai nemzetőrség őr­nagya, majd júliustól egy nemzetőrzászlóalj parancsnoka a bácskai hadtestnél: önkéntesei élén - „kik felszólításomra vélem együtt a csatatéren maradtak" - részt vesz a római sáncoknál, a Szenttamásnál folyó harcokban. MOL H92 ONőHt Álta­lános i. 7551-1848.; Bona, 1987. 240. p. Az ONőHt Kiss Miklóst november 11-vel a városban térszolgálatot ellátó budai gyalog- s lovas, valamint az óbudai nemzetőrség parancsnokává nevezi ki. Lásd: 1. zalj Benyújtványi jkv. 222-1848.; MOL H92 ONőHt Általános i. 8651-1848. 82

Next

/
Oldalképek
Tartalom