Aggházy Kamil: Budavár bevétele 1849-ben II. - Budapest Történetének Forrásai (Budapest, 2001)

Okmánytár

III. hadtest 17 Hadtestparancsnok: Damjanich János vezérőrnagy V[ezér]k[ari] főnök: Ascherman Ferenc őrnagy Gysz. Lsz. Alakulat Parancsnok Ember Ló Löveg Gysz. Lsz. Alakulat Parancsnok Ember nyerges fogatos Löveg 1. hadosztály Knezic Károly ezredes Hen kő Rudolf százados vk. Tiszt 1. dandár Kiss Pál ezredes 6 9. honvédzászlóalj Sándor százados 738 4 34. (Porosz herceg) gyalogrczrcd 1. zászlóalj Albrich Károly őrnagy 401 6 34. (Porosz herceg) gyalogrczrcd 3. zászlóalj Podoski őrnagy 636 5. lovasüteg Csány főhadnagy 153 117 8 16 Összesen 1928 117 8 2.dandár Kökénycsi Szaniszló alezredes 6 52. (Ferenc Károly) gyalogrczrcd 3. zászlóalj Dcszputh százados 795 6 65. honvédzászlóalj Lchoczky százados 837 1 sclmcci vadászok Fcstctich százados 93 4 utászok ? 376 1/2 rakéta üteg Gál hadnagy 36 12 2 17 összesen 2137 12 2 33 Hadosztály összesen 4065 129 10 2. hadosztály Józcf Wysocki ezredes Grochowalski százados vezérkari tiszt 3.dandár Czillich Ede alezredes 6 60. (Wasa) gyalogrczrcd 3. zászlóalj Turner százados 701 17 Damjanich ápr. 28-án kelt jelentésében az ápr. 26-i csatáról azt írja, hogy a hadtest vesztesége gyalogságban jelentéktelen, a lovasságé és tüzérségé, valamint a cent­rumban és a balszárnyon harcolóké sokkal jelentősebb. HL 1848-49. 24/413. 64

Next

/
Oldalképek
Tartalom