Aggházy Kamil: Budavár bevétele 1849-ben I. - Budapest Történetének Forrásai (Budapest, 2001)

ADATTÁR - 13. Névjegyzék a Budavár ostroma alatt sebesülés vagy sérülés folytán elhalt polgári személyekről

28. V. 10. Krausz Mátyás 40 éves, egyetemi könyvnyomdász, újlaki lakos, golyó 29. V. 10. Krausz Károly 10 éves, egyetemi könyvnyomdász fia, újlaki la­kos, golyó 30. V. 10. Grubcr Teréz 15 éves, hajadon, óbudai lakos, golyó 31. V. 11. Maycr Márton 51 eves, napszámos, budai lakos, sebesülés 32. V. 12. Mclczcr József 1 éves, Mclczcr Lajos oktató fia, pesti lakos, se­besülés 33. V. 14. Brandhubcr Ferenc 20 éves, várbeli jogász, bomba 34. V. 14. Balczcr Ferdinand 32 éves, városi szolga, pesti lakos, sebzés 35. V. 14. Égcrcr Pál 12 éves, lakatos inas, pesti lakos, sebzés 36. V. 15. Néincthy Jakab 36 éves, asztalos legény, pesti lakos, sebzés 37. V. 15. Ismeretlen férfi tekeőr [sic], pesti lakos, házösszcomlás 38. V. 16. Brunhubcr Julianna 64 éves, várbeli özvegy, bomba 39. V. 16 Ncuhauscr Franciska 43 éves, várbeli árva, bomba 40. V. 16. Schmidt András 15 éves, molnárlcgény, óbudai lakos, golyó 41. V. 17. Knopf János 76 éves, kiskalmár, felsővízivárosi lakos, puska­lövés 42. V. 17/18. Gaglovics Mária 18 éves, cörsi [sic] születésű, várbeli szolgáló, gránát 43. V. 19. Basel Móricz izr. fia 12 éves, pesti lakos, bomba 44. V.20. Antal Erzsébet 44 éves, tisztviselő neje, felsővízivárosi lakos, puskalövés 45. V.22. Sauer János 60 éves, szabó, felsővízivárosi lakos, puskalövés, V. 7-én 46. V. 23. Jimghofcr Rudolf 22 éves, szabó, tabáni lakos, lövés 47. V. 25. Linka Ferenc 20 éves, vadkerti születésű, várbeli kovácslegény, 3 golyó 48. V.28. Adamy Lajos 19 éves, várbeli lakatoslcgény, V/21 -én nyert 6 golyó- és kardseb 438

Next

/
Oldalképek
Tartalom