Dokumentumok Kispest történetéhez 1873-1950 - Budapest Törtenetének Forrásai. Kerületek, városrészek: Kispest (Budapest, 1999)

DOKUMENTUMOK

A képviselőtestület hozzászólás nélkül egyhangúlag a következő véghatározatot hozza: 16.708 /1940. III. kig. 34171940. Kgy. sz. Véghatározat. A képviselőtestület a Kispest Football Club elnöksége által benyújtott kérelem folytán az egyesület 1940. évi január 1-től 1940. évi december 31-éig terjedő időre az ú. n. pályabér fizetése alól mentesíti, illetve a már kivetett és esedékessé vált bértartozások törlését elrendeli. M e g o k o 1 á s Kispest F. C. kérelmében pályabér elengedését, illetve törlését kérte. A közgyűlés a kérelemnek helytadott, mert köztudomású tény, hogy a jelenlegi gazdasági viszonyok között oly súlyos anyagi gondokkal küzd, hogy segélynyújtás hiányában esetleges anyagi romlása bekövétkezhetik, annál inkább, mivel a jelen­legi politikai viszonyok között a tél folyamán bevételt jelentő ú. n. külföldi mér­kőzéseket nem játszhat. Az egyesület football sportbéli tevékenységével városunk jóhírnevét nemcsak bel-, hanem külföldön is ismerté tette s mint társadalmi egyesület, támogatása köz­szempontokból is kívánatos és szükséges. Mindezek alapján indokoltnak tartotta a közgyűlés a kérelem teljesítését és ezáltal az egyesület segítését. Erről az érdekeltek értesítendők. Kispest város képviselőtestületi jegyzőkönyvei. BFL V. 273. 53. Jelentés a Kispesti Futball Club képviselői és a Hofherr gyár vezetősége közötti megbeszélésről. 1941. augusztus 5. A sportok legnépszerűbb ágát, a labdarúgást, nem csak a város, de a jelentősebb gyárak is támogatták. Jelentés a dr. Bérezik h. vezérigazgató úrral 1941. július hó 26-án folytatott sportügyi meg­beszélésről. 172

Next

/
Oldalképek
Tartalom