Dokumentumok Kispest történetéhez 1873-1950 - Budapest Törtenetének Forrásai. Kerületek, városrészek: Kispest (Budapest, 1999)

DOKUMENTUMOK

3.§. A város pecsétje köralak. Felirata fehér mezőben: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár­megye Kispest r. t. város 1922. A köriratot szegélyező fehér mezőben levő kis körben 5 ágú gereblyét tartó két egymással szembe fordult, álló oroszlán, talapzatuk alatt jobbról harapófogóval és ezt keresztező kalapáccsal, mellette balról gyaluval a rendezett tanácsú városnak a mezőgazdaságra, különösen azonban az iparfejlesz­tésre irányuló törekvésének jelzőivel. A város színei: vízszintesen kék — fehér. II. FEJEZET A város joga és hatásköre 4. §. Kispest r. t. város az 1886. XXII. t.c. 2. §- a értelmében a törvény korlátai között önállóan intézi saját belügyeit, végrehajtatja a törvénynek, az alkotmányos kor­mánynak és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatóságának az állami és a törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó rendelkezéseit. 5.§. Hatósága a törvényben megjelölt kivételekkel kiterjed az 1886. XXII. T.c. 3. §­a alapján, a városban és a város területén lakó, vagy tartózkodó minden személyre és a városban és területén létező minden vagyonra. 6.§. Kispest r. t. város ezt a hatóságát, valamit az abból folyó és az 1886. XXII. t.c. II. és III. fejezeteiben körülírt jogait és kötelességeit ugyanezen törvény korlátai között: a) a képviselőtestületnek közgyűlése; b) a polgármester; c) a tanács; d) az árvaszék; e) a város elöljárósága és f) egyes tisztviselők által gyakorolja. II. RÉSZ 1. FEJEZET A képviselőtestület 7. §• Kispest r. t. város képviselőtestületének szervezetét és a közgyűlés hatóságát az 1886. XXII. t.c. IV. és V. fejezeti állapítják meg. 110

Next

/
Oldalképek
Tartalom