Koltai Gábor - Rácz Attila: A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei II. 1957. április 1.–1957. május 27. - Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 10.

Nős, felesége háztartásbeli, pártonkívüli, 1 gyerekük van, párttag. Lakik: XII. kerület Kuruclesi út. 4/a. Messinger elvtárs kéri régi párttagságának elismerését. A Budapesti Intéző Bizottság Messinger elvtársat 1933-as párttagsággal, 1905-ös munkás­mozgalmi múlttal a pártba visszaveszi. 1948-ban Messinger elvtársat a pártból igazságtalanul kizárták. Ügyének felülvizsgálatát sokszor kérte, azonban azzal nem foglalkoztak. Az MSZMP Intéző Bizottsága a vizsgálat alatt megállapította, hogy az elvtárs 1905-től vesz részt a munkás­mozgalomban, kommunista párttagságát 1933 óta iratokkal igazolta. Székely Istvánné: 1929-ben született. Apja molnársegéd volt. Iskolai végzettsége: 8 elemi és 2 polgári. 1953-ban elvégezte a Lenin Intézet marxizmus­leninizmus szakát. Felszabadulás előtt kifutó, cseléd, gyári munkás volt. 1945-1947-ig a Goldbergerben , 1947-ben a Pamuttextilben, mint fonónö dolgozott. 1945-től MKP-tag. 1948-ban háromhetes pártiskolát végzett, utána a XI. kerületi PB-n propagandista helyettes és pártnapfelelős lett. Innen elküldték a NEKOSZ Vasvári Akadémia előkészítőjére, ezután kerületi MINSZ-propagandista, MINSZ-titkár, majd ifjúsági titkár lett. 1949-től a Kábelgyár­ban dolgozott. Az egyetem befejezése után az Agrártudományegyetem Marxizmus Tanszé­kén filozófiai tanársegéd. 1954-ben a Lenin Intézet kétéves filozófiai tanfolyamra küldte. Jelenleg pénztáros. Lakik: XI. kerület, Bartók Béla út, 70. I. em. 3. 1955-ben a Lenin Intézet PB-a kizárta a pártból a kommunista erkölcs súlyos megsértése miatt. 1956. decemberben tagja lett az MSZMP-nek. Most kéri 1945-ös tagságának elismerését. Az MSZMP Budapesti Intéző Bizottsága Székely Istvánnét 1945-ös tagsággal, szigorú megrovás büntetéssel a pártba visszavette. A Bp. IB vizsgálata megállapította, hogy Székely Istvánné kizárása a pártból indokolt volt, mert erkölcsileg komoly hiányosságai voltak. Kizárása óta ilyen kifogás nem merült fel ellene. Az ellenforradalom idején a VIII. kerületi pártház fegyveres védelmében részt vett. Ezt figyelembe véve az IB szigorú megrovással a pártba eredeti tagsággal visszaveszi. Rubinyi Mózes: 1881-ben született Debrecenben. Apja eredeti foglakozása: gombkötő. Rubinyi elvtárs eredetileg tanár volt, jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia tagja, író, nyugdíjas. Felesége a Bartók Béla út 27. számú Altalános Iskola párttitkára volt, jelenleg is párttag. Rubinyi elvtárs 1919 óta vesz részt a munkásmozgalomban, 1945-től párttag. Rubinyi elvtárs átigazolási kérelmét a XI. kerületi MSZMP elnöksége 1957. április 29-ei ülésén elfogadta, s ezt jóváhagyás céljából a Budapesti Intéző Bizottság elé terjeszti az írókról szóló határozat alapján. Az MSZMP Budapesti Intéző Bizottság Rubinyi Mózes elvtárs átigazolását jóváhagyta. Őri Ferenc: Született 1906-ban Budapesten. Anya neve: Kerék Teréz, felesége: Graszl Margit. Munkás­származású, szakképzettsége: normafelelős. Lakik: Budapest, XXII. kerület, Bárány u. 8. 1951-ben iszákosság és apróbb anyagi visszaélések miatt a pártból kizárták. Kizárása ellen fellebbezett. Ügyében az elmúlt őszön a Bp. PB Fegyelmi Bizottsága vizsgálatot indított. Az ellenforradalom miatt ügyében döntés nem történt. 1952 óta az Erjedésipari Vállalatnál dolgozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom