Források Budapest múltjából II. 1873-1919 - Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 2. (Budapest, 1971)

Előszó

Sor­szám 9. 10. II. 12. 12. 13. 14. L5. 16. A telepnek megnevezése Máv jegynyomda Posner K. papírgyára Eckert és Homo lka Magyar gazdasági gépgyár Nicholson gépgyár Szivattyú és gépgyár Magyar aczélárugyár Rossemann és Kühnemann gépgyár Podvinecz és Heisler Jutte fonó és szövőgyár Hirsch és Frank Belga fém ipar Kaszab és Breier Riegler József Hornyánszky Viktor Glóbus müintézet Schlick gyár Hány 1907. Hány október 10-én munkást foglal­dolgo­helye koztat dolgo­hiány­zott zott Csengeri u. 33. 98 98 Hunyady-tér 5. 220 21 199 Izabella u. 88. 320 10 310 Váczi út 675 — 675 Váczi út 150 — 150 Váczi út 520 .— 520 Váczi út 150 — 150 Váczi út 340 — 340 Váczi út ¡41 — 141 Váczi út 1000 1000 Aréna út 11 236 — 236 Hungária út 500 — 500 Madarász u. 12 210 210 Rózsa utcza 13 380 — 380 Aradi utcza 200 — 200 Aradi utcza 435 — 435 Váczi út 1253 — 1253 Összesen: 6828 129 6699 VH-ik kerület Sor­szám A tele megnevezése pnek helye Hány munkást foglal­koztat 1907. október 10-én i dolgo- : hiány­zott , zott 1. Dohánygyár Síp utcza 23. 770 770 2. Topitt Alajos tésztagyár Dob utcza 37. 110 110 — 3. Klein és fia szappangyár Dob utcza 13. 113 113 4. Entreprise tem. váll. Egressy u. 13. 117 117 — 5. Omnibus vállalat Erzsébet kir.né. útja 55. 250 200 50 6. Walla cementgyár Gizella út 38. 110 — 110 7. Telefongyár Gizella út 51. 170 170 8. Zsolnay gyár Öv utcza 8. 240 — 240 9. Városi vili. r. társ. 1400 1400 — 10. Náthán és Pápai Telep u. 42. 108 —­108 11. Kalapgyár Gizella út 44. 105 — 105 12. Magyar fém lemez r. t. Erzsébet kir.né. út 57. 11 105 — 105 13. Atheneum Miksa utcza 6. 140 — 140 14. Körúti fürdő gőzmosó Erzsébet körút 51. 215 38 177 Összesen: 3953 2635 1318 11. Ma: VI., VII., VIII., XIII., XIV., Dózsa György út. 12. Ma: XIII., Madarász Viktor utca. 13. Ma: VI., VII., Rózsa Ferenc utca. 14. Ma: VI., VII., Lenin körút.

Next

/
Oldalképek
Tartalom