Dr. Kocsis Lénárd: A Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Főiskola évkönyve az 1940/1941-I tanévre

Dr. Radó Polycarpus: Index Codicum Manu Scriptorum liturgicorum Regni Hungáriáé

Index Codicum Mann Scriptorum litnrgicorum Regni Hungáriáé, quem concinnavit D. Dr. Polycarpus RacLó OSB. Ratio huius Indicis. Nemo est, quin sciat, quantum detrimenti ceperit patria nostra, inclitum Regnum Hungáriáé ab iniuriis temporum in­cursionibusque hostilibus et quomodo splendor ac decus Regni medio-aevalis detrita sint. Ideo fateri debemus apud nos plures codices decursu saeculorum deperiisse, quam apud alias nationes. Ut tarnen codices nobilissimi medii aevi, hoc est : liturgici, ex ignorantiae oblivionisque tenebris eruerentur, Praefectus Biblio­thecae Regnicolaris Széchényianae, cl. vir dr. Josephus Fitz opus mihi iniunxit omnium codicum manuscriptorurn liturgicorum medii aevi, qui in Hungaria inveniuntur, vel inde originem duxerunt, catalogum concinnare. Opusculum praesens tantum initium pro­dromusque operis maioris est, quod Deo favente editurus sum. Id quod nunc edidi, tantum adiuvare vult doctos viros etiam Regno­rum exterorum in investiganda liturgiáé história. Susceptum opu­sculum permultis naevis laborare optime scio, sed ut iterum dicam, tantum lacunam vult supplere, dum opus maius post inspectionem omnium codicum in lucem prodire potest. Tota materia dividitur in très partes : Prima parte continentur omnes codices liturgici, etiam externae provenientiae, qui in biblio­thecis Regni nostri asservantur. Secunda parte : omnes pariter codices, qui ad aliquam bibliothecam Regni historici Hungáriáé (usque ad a. 1918) pertinent. Tertia parte: omnes codices prove­nientiae Hungaricae, qui fato libellorum in bibliothecas exteras devenerunt. Spero aliquam parvam utilitatem etiam hoc opusculum prae­stare posse et enixe rogo omnes viros doctos, ut me in suscepti maioris operis executione adiuvare velint. Anschrift — Indirizzo: Radó Polikárp VIII., Baross-u. 62­Budapest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom