A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend névtára 1802-1986

1677 ANTAL GÁBOR GYÖRGY, Zalaegerszeg, 1924. febr. 17., be­ölt. 1942. aug. 6., 1942. nov. 25. eltávozott. 1678 HALMOS JENŐ LÁSZLÓ, Gyula (Békés m.), 1924. márc. 2., beölt. 1942. aug. 6., 1942 őszén eltávozott. 1679 BÁNHIDI GÜNTER LÁSZLÓ, Budapest, 1924. jún. 14., beölt. 1942. aug. 6., 1943. szept. 22. eltávozott. 1680 LÖRINCZI RÁBÁN DÉNES, Budapest, 1924. júl. 18., beölt. 1942. aug. 6., e. f. t. 1944. máj. 13., ü. f. t. 1947. máj. 13., á. sz. 1948. jún. 27., 1948—49. studenspáter Pannonhalma, 1949—52. slk. Celldömölk, majd hittanár Kőszeg, 1952—56. világi alkal­mazásban, 1956. szept.-ben elhagyta a Rendet. 1681 FARKAS VIRGIL SÁNDOR, Szőny (Komárom m.), 1924. aug. 7., beölt. 1942. aug. 6., e. f. t. 1944. máj. 13., ü. f. t. 1947. máj. 13., á. sz. 1948. jún. 27., 1948—50. studenspáter Pannonhalma, 1950—58. slk. Győrszentiván, 1958 óta lk. Győrszentmárton. 1682 DR. JÁKI SZANISZLÓ LÁSZLÓ teol. és bölcsészdoktor, Győr, 1924. aug. 17., beölt. 1942. aug. 6., e. f. t. 1944. máj. 13., ü. f. t. 1947. máj. 13., á. sz. 1948. jún. 27., 1948—51. t. h. Róma, 1951— 54. teol. tan. Szent Vince Főapátságban USA, 1954—57. tanul­mányok New York Fordham University, 1957—60. könyvelő és pt. a woodside-i perjelségben, 1960—62. Fellow, 1962—65. tanulmányok Princeton University, 1965—68. egyet, fizika elő­adó Seton Hall University 1968—73. egyet. r. tan., 1973 óta ki­tüntetett nyilvános r. egyet. tan. Princeton. 1683 SIMON BÁLINT JÓZSEF, Kőszeg (Vas m.), 1924. aug. 18., be­ölt. 1942. aug. 6., e. f. t. 1944. máj. 13., ü. f. t. 1947. máj. 13., á. sz. 1948. jún. 27., 1948—49. studenspáter Pannonhalma, 1949—51. tanút. Ausztria, 1951—58. gt. és hg.-helyettes Sao Paolo. Meghalt Sao Paolóban 1958. szept. 24. 1684 DR. POGÁNY SZALÉZ PÉTER bölcsészdoktor, Budapest, 1923. márc. 4., beölt. 1943. aug. 6., e. f. t. 1944. nov. 26., ü. f. t. 1947. nov. 26., á. sz. 1949. júl. 10., 1949—50. slk. Pápa, 1950—51. slk. Zalavár, 1951—58. tudományos kutató, ill. előadó Országos Népművészeti Intézet, 1958—59. szerződéses h. tanár Budapest, 1959-ben kisegítő lk. Taksony, 1959—79. áll. tanár Bp. XIV. ker., 1979—80. tudományos kutató Orsz. Széchényi Könyvtár,

Next

/
Oldalképek
Tartalom