A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend tagjai 1802-1940

júl. 22. 1866—69. egyet, hallgató Pesten, 1869. szept. 2. elhagyta a Rendet. 369. Szabó Szilveszter Pál, szül. Gyulakeszin, Zala vm. 1846. márc, 14., beölt. 1863. szept. 8., egyszerű f. t. 1866, júl. 22,, ün­nep. t. 1869. júl. 27., á. sz. 1870. júl. 26. 1870—71. htsz. Phl­mán, 1871—87. gt. Győrött, 1887—88. alperjel Zalaapátiban, 1888—99, gt, Esztergomban, ahol márc. 5. meghalt. 370. Labach Berthold Sándor, szül. Sopronban 1846. ápr. 1., beölt. 1863, szept. 8., egyszerű f. t. 1866. júl. 22., ünnep. t. 1869. júl. 27,, á, sz. 1870. júl. 26. 1870—78, főiskolai tanár Phl­mán, 1878—81. ugyanaz és könyvtáros, 1881—95, újoncmester Phlmán, 1895—1901. perjel és könyvtáros Celldömölkön, 1901—5, ugyanott rlk. és könyvtáros, 1905-ben ugyanott nyu­galomban, ahol dec, 7, meghalt, 371. Villányi Szaniszló Béla, Szt, Móricról c, bakonybéli apát, a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányának tagja, a Magyar Pedagógiai Társaság rendes tagja, szül. Tósok­berénden, Veszprém vm, 1847. szept. ,9,, beölt. 1863. szept. 8., egyszerű f, t. 1866, júl. 22., ünnep. t. 1869. júl. 27., á. sz. 1870. szept, 29. 1870—82, gt, Győrött, 1882—84, gimn, igazgató Esz­tergomban, 1884—94, ugyanott házfőnök, házgondnok és gímn. igazgató, 1894—98. apát Bakonybélben, ahol júl. 12. meghalt. 372. Pázmándi Gergely Gábor, szül, Pázmándon, Fehér vm. 1844. aug. 10., beölt. 1864. szept. 8., egyszerű f. t. 1867. aug. 4., 1860. szept. 2. elhagyta a Rendet. 373. Lingl Valérián József, szül. Nyéken, Sopron vm. 1846. aug. 9., beölt. 1864. szept. 8., egyszerű f. t, 1867, aug. 4., ünnep, t. 1870. aug. 5., á. sz. 1871. júl. 16., 1871—77. gt. Komáromban, 1877—96. gt. Sopronban (1881—85. egyúttal könyvtáros), 1896— 1912. fürdőigazgató Balatonfüreden, 1912—1913. füredi pénz­táros és lelkész, 1913—22. perjel Celldömölkön, Meghalt ugyan­ott 1922, szept. 28. 374. Lóskay Fídél Ödön, szül. Pulyán, Zala vm. 1846. okt. 30., beölt. 1864. szept. 8,, egyszerű f. t. 1867, aug, 4., ünnep, t. 1871, ápr. 11., á. sz. 1871. júl. 16., 1871—85. gt. Sopronban, 1885—1908. ugyanott házfőnök és házgondnok, 1908. óta ugyan­ott házfőnök, ahol meghalt. 1925. okt. 29. 375. Gerlei Marián Ignác, szül. Nagyjácon, Nyitra vm. 1847. ápr, 2,, beölt, 1864. szept., egyszerű f, t. 1867. aug. 4. 1868—69. egyet, hallgató Pesten, 1870. júl. 30. elküldetett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom