A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend tagjai 1802-1940

iskolai főigazgató, 1938-tól főisk. igazgató és az esztétika tanára és rendi középiskolai előadó Phlmán, 588. Nagy Balázs István, szül, Tárkányban, Komárom vm. 1875. szept. 12., beölt, 1896, aug. 9., egyszerű f. t. 1900. jún. 10., ünnep, t, 1903, jún, 21., á. sz. 1903. jún. 29., 1903. óta gt. Kő­szegen (1906—14. egyúttal házgondnok), 1920—31. házfőnök és igazgató ugyanott. Meghalt Kőszegen 1931, jan, 24. 589. Rózsás Elemér Sándor, szül. Körmenden, Vas vm. 1878. okt. 4., beölt. 1896. aug. 9., egyszerű f. t. 1900. jún. 10., ünnep. t. 1903. júl. 2., á. sz., 1903, júl, 14, 1899—1900. hittan­halig. Bécsben, 1900—3, Rómában, 1903—4, teol, tanulmányo­kat végzett Rómában a Szent Anzelmről c, intézetben, 1904-től nyugalomban Bakonybélben, ahol 1905, febr, 1, meghalt, 590. Simon Péter Miklós, szül. Keszthelyen, Zala vm. 1878. nov. 24., beölt. 1896. aug. 9., egyszerű f. t. 1900. jún. 10., 1901. ápr. 16. elbocsáttatott. 591. Lendvai Rajnáid Márton, szül. Kecskéden, Komárom vm. 1878. dec. 8. beölt. 1896. aug. 9., egyszerű f. t. 1900. jún. 10., 1903. jún. 2. elbocsáttatott. 592. Parcsami Henrik János, szül. Győrött 1879, dec. 1,, beölt. 1896. aug, 9., egyszerű f, t, 1900. jún. 10., ünnep. t. 1903. jún, 21., á. sz. 1903. jún. 29. 1900—3. egyet, halig. Budapesten, 1903—4, gt. Sopronban, 1904—5. tanári vizsgálatra készült Ti­hanyban, 1905—6. gt. Kőszegen, 1906—8. hitelemző Celldömöl­kön, 1908—18. gt. Esztergomban (1912—13. könyvtáros is), 1918—23. gt. Győrött, 1923—26. lk. Balatonfüreden, ahol dec. 24. meghalt. 593. Czingraber Marcellin Ignác, szül. Sopronban 1880. febr. 8., beölt. 1896. aug. 9,, egyszerű f. t. 1900, jún. 10,, ünnep, t. 1903. szept. 20., á. sz. 1903, okt. 5., 1900—3, egyet, halig. Pes­tén, 1903—4, tanári vizsgálatra készült Tihanyban, 1904—9, gt. Sopronban, 1909—10. gt. Pápán, 1910. ősszel a term, rajz tanára Phlmán, 1911. jan. óta beteg. Meghalt Phlmán 1913, márc. 25. 594. Szegleti Valér István, szül. Kapuváron, Sopron vm. 1881. aug. 17., beölt. 1896, aug. 9,, egyszerű f. t. 1900. jún. 10., 1902. jún. 10. elbocsáttatott. 595. Czencz Aladár József, szül. Kecskéden, Vas vm. 1877. ápr. 23., beölt. 1897. aug. 8., egyszerű f. t. 1899. máj. 22., 1901. jún. 21. elbocsáttatott. 596. Csernák Szaníszló Róbert, szül. Budapesten 1878, nov.

Next

/
Oldalképek
Tartalom