Kocsor János: Szabó Ferenc írásainak bibliográfiája 1955-től 2014-ig - Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 7., Közlemények Békés megye és környéke történetéből 13. (Gyula - Békéscsaba, 2016)

Szabó Ferenc írásainak bibliográfiája

Bibliográfia 85 ros a 15-18. században. Bp., Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1999. V-VIII. p. (Protestáns művelődés Magyarországon ; 3.) 518. * Békés megye. Turisztikai információs térkép. Otthonunk Békés megye. 1:120 000. Szerk. Faragó Imre és Tóth Tünde. 1. kiad. Bp., 1999. 519. A megye történetének áttekintése = Békés megye kézikönyve. Handbook of Békés County. [Főszerk. Kőváry E. Péter], S. 1., Oktinfó-Szeged Bt. - CEBA Kiadó, 1999. 28-48. p. (Magyarország megyei kézikönyvei; 3.) 520. Oltvai Ferenc (1910-1999) = Szegedi Műhely, 38. (1999) 1-4. sz. 150-152. p. A nekrológ szövege elhangzott 1999. máj. 14-én a szegedi dóm altemplomában. 521. Hadabás János - Dánielisz Endre: 1848-1849 Sarkadon és Nagyszalontán. Szerk. ~. Sarkad, Önkormányzat, 1999. 237 p. 2000 522. „Bujdosik az éren, bujdosik a nádon”. Versszínterek és vidékük Aranynál és Sinkánál = Irodalomismeret, 11. (2000) 2-3. sz. 62-69. p. Újraközlése: 560/1. tétel. 523. Előszó = Tájtanítóképző. Remetei történetek. [Szerk. -]. Gyula, Gyulai Városszépítő Egyesület, 2000. 5-6. p. 524. Már 1873-ban megfogalmazták = Békés Megyei Nap, 7. (2000. nov. 16.) 268. sz. 8. p. Az írás az Ötven éve megyeszékhely Békéscsaba c. összeállítás részeként jelent meg. 525. A Millenniumi udvar és kopjafacsoport avatásakor elhangzott ünnepi beszéd =Jóhírmondó. A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium diáklapja, (2000/2001. tél) Különkiad. 14-15. p. 526. A Táncsics Mihály Gimnáziumból Justh Zsigmond nyomában = Justh Zsigmond nyomában. írta és szerk. Pongó Bertalan. Gádoros, [Gádoros Nagyközség Önkormányzata], 2000. 57-60. p. (Gádorosi füzetek ; 1.) Újraközlése: 560/4. tétel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom