Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája (1699) 1715-1950. Főispánok és alispánok – Közlemények Békés megye és környéke történetéből 8. (Gyula, 2002)

Sorsok, életutak, életrajzi vázlatok

Megbízatásának 1795. július 23-ig tett eleget. 1806. szeptember 26-án mint főlovászmester az ország zászlósurai sorába lépett elő. 252 Gróf Haller József a haláláról tudósító gyászjelentés (Sebes, 1814. május 15.) szerint királyi kamarás, főpohárnokmester, a hétszemélyes tábla bírája és a lipót-rend középkeresztes vitéze volt. 253 báró Harruckern Ferenc (*1696,TOs - fl775. november 14., Bécs 254 ) Harruckern Ferenc Harruckern János György és második felesége, \brstern Anna Mária házasságából született. 1727. augusztus 31-én kötött házasságot mayersfeldi Mayer Anna Polixenával, akitől Mária Anna (*1728) nevű lánya született. Második felesége 1732. szeptember 16-án báró Prandau Mária Anna (fi 737) lett, 1738. november 23-án Diriing Mária Antóniát (1717-1790) vette feleségül. Mária Jozefa (1740-1802) nevű lánya harmadik házasságából szár­mazott. 255 Harruckern Ferencet 1729. szeptember 24-én császári udvari kamarai tanácsossá nevezték ki. Az 1730-as évektől mint édesapja, a főispán pótolhatat­lan jobbkeze tűnt fel. Rendszeresen látogatta helyette a Békés vármegyei köz­gyűléseket, tartotta a kapcsolatot - írásban és szóban - a tisztikarral, vagy ha a szükség úgy hozta, a tisztújítást is lebonyolította, ahogy történt az 1736-ban. Komoly próbatétel elé állította az 1735. évi Péró-féle lázadás, de az 1738 au­gusztusában Csabán kitört pestisen is úrrá kellett lennie. 256 Egy évtized lefor­gása alatt már jól kiigazodott a megyei közügyek útvesztőjében, így a János György halálával (fi 742) előállt helyzet nem hozott tulajdonképpeni változást gyakorlati teendőiben. Hivatali előmenetele szempontjából mégis új korszak vette kezdetét 1743. március 16-ával, amikor Mária Terézia Békés vármegye főispánjává nevezte ki. A beiktatására kirendelt királyi biztos, Károlyi Ferenc intencióinak megfelelően az installatióra június 6-án a gyulai várban került sor. 252 Hajdú, 1982. 182., 185. p.; MOL C 97. Series alphabetica individuorum consilii; kgy. jkv. 496/1792, 622/1792, 661/1795, 1080/1806, 473/1807; kgy. ir. 762/1790; BML IV A. 3. b. 800/1787, 846/1787. 253 Kgy. ir. 922/1814; Szinnyei, 4. köt., 1896. 360-361. col. 254 Teljes neve: Harruckern Ferenc Domonkos. A Harruckern család történetét, leszár­mazását 1. bővebben báró Harruckern János György életrajzánál. Éble, 1895. II. tábla. Éble a születési dátumot arról a kőtábláról következtette ki, amelyet Harruckern Ferenc halála után a gyászoló özvegy, Diriing Mária Antónia állított a gyulai római katolikus templomban. Eszerint férje 1775-ben 79 évesen halt meg, azaz 1696-ban kellett születnie. Bécsben, a Szent István temp­lom kriptájában temették el. Ua. 23., 75. p. 255 Harruckern Ferencet unokája - Mária Jozefa és gróf Károlyi Antal fia, József- 1776­ban követte a főispáni székben. Ua. I—H. tábla. 256 Uo.; Karácsonyi, 1. köt., 1896. 341-344. p. 98

Next

/
Oldalképek
Tartalom