Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája (1699) 1715-1950. Főispánok és alispánok – Közlemények Békés megye és környéke történetéből 8. (Gyula, 2002)

Sorsok, életutak, életrajzi vázlatok

üressen álló, de naponként másra várandó feő Ispányi Székének, egy, talán tsak rövid ideig való Helytartóságára, és kormányára" nevezte ki az uralkodó. 519 Sejtése hamarosan beigazolódott, mivel 1791. november 23-án azt tu­datták vele a rendek, hogy gr. Károlyi József Szatmárba történt áthelyezésével Békés vármegye főispáni méltóságát Lovász Zsigmondra ruházta az uralkodó. Kifejezésre juttatták hálájukat mindazért, amit Orczy itteni működése alatt a közjó érdekében kifejtett. Fontos vívmányként értékelték, hogy Orczy alatt kezd­ték meg magyar nyelven vezetni a jegyzőkönyveket, nevezetesen az 1790. októ­ber 25-i közgyűléstől. Ezen felül a királyhoz és a helytartótanácshoz címzett feliratokat is magyarul írták. 520 Maga Orczy József Pestről, 1791. december 12-én írt levelével búcsúzott az „érdemes úri rendektől", levelét az 1792. február 1-jei közönséges gyűlésen ismertették. Békésből távozva Zemplén megye élére került, 1792-1798 között viselte az itteni főispánságot. 521 Édesapja nyomdokain haladva gyakorolta magát a költészetben is, ám munkáit nem nyomtattatta ki. Az utókorra nézve is maradandó tettet vitt vég­hez, amikor Pesten megalapította - a később róla elnevezett - Orczy-kertet. 522 Papp Sándor (*1910. december 2., Füzesgyarmat- f 1991. augusztus 28., Szeged 523 ) Papp Bálint (*1868) napszámos, a Füzesgyarmat melletti Papsziget grófi uradalmi béresgazdája 1893. november 15-én Körösladányban vette feleségül Sánta Miklós napszámos és Soós Julianna lányát, Esztert (*1874). Házassá­gukból 11 gyermek- a név szerint ismert Bálint (*1894), Ferenc (1896-1969), Eszter (*1904), Sándor (1905-1905), Imre, Margit (1908-1909), Elek és Sán­dor - született, közülük hat érte meg a felnőttkort. Papp Sándor 1941. június 11-én Füzesgyarmaton kötött házasságot D.Tóth Sándor és Bajusz Terézia szeg­halmi születésű lányával, Piroskával (*1923), akitől öt gyermeke származott: Terézia (*1942), Sándor (*1947), István, Piroska. 524 519 Kgy. ir. 1062/1790; Nagy, 8. köt., 1861., 238-241. p. 520 Kgy. ir. 1006/1791; Karácsonyi, 1. köt., 1896. 355. p. 521 Kgy. jkv. 131/1792; Somogyi, 1889. 475. p. 522 Szinnyei József is csak két nyomtatásban megjelent költeményére bukkant. Az egyik az Aspasiában, a másik a Vadász- ésVersenylapban jelent meg. Szinnyei, 9. köt., 1903.1343. col.; Nagy, 8. köt., 1861. 241. p. 523 BMLXXXm. 1. Fűzesgyarmat, szül. akv. 239/1910 (UB 113/1991). Ezúton szeret­ném megköszönni dr. Besenyei Sándorné együttműködését, aki - Papp Sándor időskori, lejegyzett visszaemlékezései alapján - sok értékes adattal segítette az életrajz elkészítését. 524 BMLIV 426. Körösladány, evang. ker. akv. 74/1868,97/1874,119/1894; uo., egyb. akv. 29/1893; BMLXXXHI. 1. Füzesgyarmat, szül.akv. 28/1904,228/1905, 93/1908, 55/1942, 208/ 1947;uo.,hal. akv. 219/1905* 185/1909;uo., egyb. akv. 29/1941; BMLXXXm. 1. Körösladány, szül. akv. 8/1896 (UB 41/1969). 165

Next

/
Oldalképek
Tartalom