MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1985

1985-05-15 VB_729

35 . doboz 729. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1985. május 15. 54 p. Napirendi pontok: 1. Javaslat a XIII. pártkongresszus és a megyei pártértekezlet határozatainak feldolgozására. Ea. Csaba János, Várai Mihályné, 3–4. p. – javaslat, 23–26. p., határozat, 50–54. p. 2. Javaslat az 1985/86. évi párt- és tömegszervezeti oktatás főbb feladataira. Ea. Várai Mihályné, dr. Bereczki Elemér, 5–8. p. – javaslat, 17–22. p., határozat, 43–49. p. 3. Különfélék. Ea. Csatári Béla, 9–15. p. Személyi előterjesztések: Javaslat Araczki János megválasztására a Békés Megyei Tanács általános elnökhelyettesének, 9. p. – javaslat, 27. p. Javaslat dr. Becsei József megválasztására a Békés Megyei Tanács elnökhelyettesének, 9. p. – javaslat, 28. p. Javaslat dr. Kertész Márton megválasztására a Békés Megyei Tanács VB titkárának, 9. p. – javaslat, 29. p. Javaslat Murányi Miklós a Békés Megyei Tanács VB Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztálya vezetőjének megválasztására a Békés Megyei Tanács elnökhelyettesének, 10. p. – javaslat, 30–31. p. Javaslat a Békés Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság tisztségviselőire és tagjaira: Józsa Béla (elnök), Flender Pál (általános elnökhelyettes), Kassay Béla (elnökhelyettes), Buvár Mihályné, Eke Sándor, dr. Gyimesi György, Horváth Imre, Kovács József, Oláh Ferencné, dr. Papp István, Patkosné dr. Szegeda Ildikó, Pocsai László, Szuchy László (tagok), 11. p. – javaslat, 32–34. p. Kitüntetési javaslatok: dr. Szabó Sándor a Békés Megyei Tanács általános elnökhelyettese (Szövetkezeti Munkáért), Gregor György a Békés Megyei Tanács VB egyházügyi titkára (Április Negyedike Érdemrend), Lipták Pál a megyei könyvtár igazgatója (Munka Érdemrend arany fokozata), 12. p. – javaslatok, 36–39. p. Külföldre való utazáshoz hozzájárulás javaslatok: Ararczki János (Ausztria), Kardos Ernőné (Amerikai Egyesült Államok), Ábrahám Béla (Mikkeli, Finnország), 12–13. p. – javaslatok, 40–42. p. Dr. Kertész Mikkelibe történő utazásával egyetértés, 13. p. Dr. Varga Imre SZMT titkár Ausztriába történő utazásával egyetértés, 13. p. Nagy Jenő bejelentése: előzetes megbeszélés lefolytatása után dr. Bereczki Elemért javasolják az Oktatási Igazgatóság igazgatójának, szavazás után a vb úgy döntött, hogy dr. Bereczki Elemért javasolja a pártbizottságnak, hogy nevezze ki az Oktatási Igazgatóság igazgatójának, 13–14. p. Csaba János engedély kérése a vb két ülés közötti munkájáról szóló jelentés pártbizottság elé terjesztéséről, 15. p. A pártbizottsági ülés időpontjának bejelentése (Csatári Béla), 15. p. Dr. Lovász Matild tájékoztatója a képviselő- és tanácstagi választásokra jelölésekről, 15. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom