MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1985

1985-01-09 VB_722

35 . doboz 722. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1985. január 9. 77. p Napirendi pontok: 1. Jelentés az alapszervezeti beszámoló taggyűlések megyei tapasztalatairól (szóban). Ea. Csaba János, 3–4. p. – jelentés, 11–22. p., javaslat a feladatokra, 23–25. p., határozat, 61–62. p. 2. Javaslat a megyei pártértekezlet lebonyolításának rendjére, a pártértekezlet munkabizottságai tagjaira, vezetőire. Ea. Csaba János, 4–5. p. – Javaslat a megyei pártértekezlet elnökségére, munkabizottságaira és ügyrendjére, 26– 30. p. 3. Javaslat a megyei párt-végrehajtó bizottság 1985. I. félévi munkatervére. Ea. Csaba János, 5. p. – javaslat, 31–36. p., határozat, 63–75. p. 4. Különfélék, 5–9. p. Javaslat a megyei PTO munkáját segítő társadalmi munkatársak személyére: Fazekas Imre, Hugyik András, Nagy Imréné, 5. p. – javaslat, 59–60. p., határozat, 76–77. p. Kitüntetési javaslatok: Javaslat dr. Szabó Sándor a megyei tanács általános elnökhelyettesének a Szocialista Magyarországért Érdemrend adományozására, 6. p. – javaslat, 37. p. Javaslatok Ápirilis 4. Érdemrend adományozására: Elekes Imre rendőr ezredes, állambiztonsági helyettes, Várai Mihály az MSZMP Békéscsaba Városi Bizottsága csoportvezetője, Tanai Ferenc a Fogyasztási Szövetkezetek Békés Megyei Szövetsége elnöke, Szilágyi János a Békéscsabai ÁG nyugdíjasa, Koczka Pál az orosházi Vörös Csillag Tsz nyugdíjasa, 7. p. – javaslatok, 38–45. p. Munka Érdemrend arany fokozata: Szabó András az Állami Biztosító nyugdíjas igazgatója, 7. p. – javaslat, 45. p. Munka Érdemrend ezüst fokozata: dr. Pirityi Károlyné az OKI tanszékvezetője, Török Károly az MSZMP Gyula Városi Bizottsága politikai munkatársa, Molnár Lászlóné a Szarvasi 1. sz. Általános Iskola igazgatója, Palkó Lajos a battonyai községi pártbizottság ny. titkára, Kürti László a Békési Városi Tanács nyugdíjasa, D. Tóth Ferenc a Füzesgyarmati Vörös Csillag Tsz nyugdíjasa, 7–8. p. – javaslatok, 46–51. p. Munka Érdemrend bronz fokozata: Kovács Mihályné az MSZMP Mezőkovácsházi Városi Jogú Nagyközségi Bizottsága politikai munkatársa, Erdei Gábor a sarkadi 2. sz. Általános Iskola igazgatója, Szentesi András a békéscsabai Május 1. Tsz nyugdíjasa, Földvári József a dévaványai Aranykalász Tsz nyugdíjasa, Hunyadi György a MÁV Vésztői Körzeti Üzemfőnökség mozdonyvezetője, 8. p. – javaslatok, 52–56. p. Javaslat Csatári Béla a megyei pártbizottság titkárának a Szocialista Magyarországért Érdemrend adományozására, 9. p. – javaslat, 57. p. Javaslat Csaba János a megyei pártbizottság PTO vezetőjének az Április Negyedike Érdemrend adományozására, 9. p. – javaslat, 58. p. Csatári Béla bejelentése Kapolyi László ipari miniszter javaslatáról az egyes Békés megyében működő vállalatoknál a vállalati tanácsi forma bevezetésével kapcsolatban: KNER Nyomda, Békéscsabai Kötöttárugyár, Mezőgép Békéscsabai és Orosházi Vállalata és az UNICRON Vállalat, 9. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom