MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1983

1983-08-10 VB_683 - 1983_VB 683/20

MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÉKÉS MEGYEI BIZOTTSÁGA BÉKÉSCSABA SZIGORÚAN BIZALMAS! T /. /GYI/T3né. Készült : 18 példányban Látta : y, titkár /~ JAVASLAT A MEGYEI PÁRT- VÉGREHA3TÓ BIZOTTSÁGNAK Az MSZMP Orosháza Városi Végrehajtó Bizottság kérése alapján javasoljuk a megyei párt- végrehajtó bizottságnak, hogy en­gedélyezze a "Válogatott dokumentumok Orosháza munkásmozgal­mának történetéből 1869-1944" c. kiadvány megjelentetését. Szerkesztő: Dr. Formann István középiskolai tanár Felelős kiadó: MSZMP Orosháza Városi Végrehajtó Bizottság Orosháza Városi Tanács Végrehajtó Bizottság A kötet a város felszabadulásának 4o. évfordulója tiszte­letére 3o iv terjedelemben, 3ooo példányban jelenne meg,, A kötet szerzői, szerkesztői, nyomdai költségeit a Városi Tanács saját költségvetéséből fedezi, A javaslat indoklása: Az MSZMP Békés megyei Végrehajtó Bizottsága 1976. április 14-én tartott ülésén állásfoglalást hozott a munkásmozgalmi emlékek ápolásának,továbbfejlesztésének feladatairól. Az ál­lásfoglalásnak meg-felelően Orosházán a Pártbizottság mellett működő helyi munkabizottság 1977. június 3-án megalakult és azóta folyamatos, eredményes munkát végez. A munkabizottság eddig 3 kiadványt jelentetett meg: "Orosháziak a forradalomért" cimmel 47 oldalon 5oo példányban a Tanácsköztársaság 60. évfordulójára. Felszabadulásunk 36-. évfordulója tiszteletére "Orosháziak a népi hatalomért" cimmel 156 oldalon 5oo példányban, valamint felszabadulásunk 38. évfordulójára "Orosháziak a haladásért" cimmel 124 oldalon 5oo példányban. ^o

Next

/
Oldalképek
Tartalom