MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1981

1981-01-14 VB_614

30 . doboz 614. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1981. január 14. 58 p. Napirendi pontok: 1. Jelentés a beszámoló-taggyűlések szervezeti, politikai tapasztalatairól (szóbeli). Ea. Csaba János, 2–5. p. – jelentés, 14–22. p. 2. Beszámoló a népfrontválasztások megyei tapasztalatairól (szóbeli). Ea. Szikszai Ferenc, 6. p. – jelentés, 24–28. p. 3. Jelentés a munkahelyi közművelődés megyei helyzetéről. Ea. Várai Mihályné, 6–11. p. – tájékoztató, 29–34. p. 4. Javaslat a politikai ünnepségek I. félévi tervére. Ea. Várai Mihályné, 12. p. – javaslat, 35–41. p. 5. Javaslat a megyei „Tájékoztató” I. félévi tervére. Ea. Várai Mihályné, 12. p. – javaslat, 42–45. p. 6. Különfélék, 12–13. p. Javaslat az SZKP Társadalomtudományi Akadémia és az MSZMP Politikai Főiskola nappali és levelező tagozatos hallgatóira: SZKP Társadalomtudományi Akadémia: Lehoczki János (KISZ Orosházi Járási Bizottsága titkára). MSZMP Politikai Főiskola nappali tagozatára: Duna Mihály (KISZ megyei bizottság első titkára), Sonkoly János (Szarvas városi KISZ bizottság titkára). MSZMP Politikai Főiskola levelező tagozatára: Kolárovszki Mária (megyei pártbizottság PTO munkatársa), Gyarmati Irén (KISZ megyei bizottságának titkára), Hunyadi György (Vésztői MÁV Vontatási Főnökségének mozdonyvezetője), Dr. Soós Tibor (Békés Megyei Tanács, osztályvezető), Nosza József (MÁV Békéscsabai csomópont üzemi pártbizottsági titkár), 12. p. – javaslat, 46–54. p. Kitüntetési javaslatok: Munka Érdemrend arany fokozata: Márton Pál (Hűtőipari Országos Vállalat békéscsabai gyárának igazgatója). Munka Érdemrend ezüst fokozata: Pataki József, (Magyar Úttörők Szövetségének Békés megyei elnöke), 12. p. – javaslatok, 55–58. p. Bejelentések (Csaba János): Soós György fizetésének megállapítása, 13. p. Bjelik Jánosné kérelme, hogy nyugdíjba vonulásának időpontját hosszabbítsák meg, 13. p. Enyedi G. Sándorné kérelme, hogy nyugdíjba vonulásának időpontját hosszabbítsák meg, 13. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom