MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1980

1980-01-30 VB_591

29 . doboz 591. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1980. január 30. 49 p. Napirendi pontok: 1. Jelentés a vezetőségválasztó taggyűlések tapasztalatairól Orosháza városban (szóban). Ea. dr. Gonda József, 3. p. – jelentés, 13–17. p. 2. Javaslat a járási és városi, valamint a megyei pártbizottság közvetlen irányítása alá tartozó párt-végrehajtóbizottságok összetételére. Ea. Fazekas Imre, 4–5. p. – feljegyzés, 18–20. p., kimutatás a járási és városi párt­végrehajtóbizottságokba javasoltakról, 21–25. p., járási és városi vb-k összetétele (statisztika – 26–27. p., 1975 és 1980). Javaslat a megyei pártértekezlet ügyrendjére, 5. p. – javaslat, 28. p. Javaslat a megyei pártértekezlet elnökségére és munkabizottságaira, 6–8. p. – javaslat, 29–32. p. Elvi hozzájárulás kérése a végrehajtó bizottságtól három évnél fiatalabb párttagsággal rendelkezők járási, illetve városi pártbizottsági tagnak történő megválasztásához: Molnár Éva, Kinyó László, Kincses Margit, Kukla András, Mahler Ferenc, Shleth Árpád, 8. p. – javaslat, 33–35. p. 3. Különfélék, Javaslat az április 4.-i kitüntetésekre: Martincsek László, OTP Békés Megyei Igazgatósága vezetője (Munka Érdemrend arany fokozata) – javaslat, 36–37. p., Kemény Józsefné nyugdíjas, Elek (Szocialista Magyarországért), Bertók Imre MSZMP Járási Bizottsága PTO vezető (Munka Érdemrend arany fokozata), Sechna Mihályné Szarvasi Szirén Szövetkezet munkaügyi előadó (Munka Érdemrend arany fokozata), Sasala János MSZMP Békéscsabai Városi Bizottsága titkára (Munka Érdemrend ezüst fokozata), Kocziha János MSZMP Békés Megyei Bizottsága gépkocsivezető (Munka Érdemrend bronz fokozata) – javaslatok, 38–43. p. Nem megyei hatáskörű kitüntetési javaslatokhoz elvi hozzárjárulás: Munka Érdemrend ezüst fokozata: Fazekas István, Csongrádi Pálné, Szatmári László, Megyeri Mihály, Madarász Mihály. Munka Érdemrend bronz fokozata: Pintér Sándor, Busné Darabos Julianna, Fábián Ferenc, Kádár István, 8–9. p. – javaslat, 44–45. p. Javaslat a szeghalmi járás termelőszövetkezeteinek helyzetével kapcsolatos határozatra, 10. p. – javaslat, 46–48. p. Elvi hozzájárulás kérése Kovács Ferenc a nagykamarási Ságvári Tsz elnökének pártfegyelmi úton történő felelősségre vonásához, 10. p. – feljegyzés, 49. p. Elvi egyetértés dr. Becsei József megválasztásához a Békés Megyei Tanács elnökhelyettesének, 11. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom