MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1974

1974-07-24 VB_454

23 . doboz 454. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1974. július 24. 102 p. Napirendi pontok: 1. A módosított jogalkalmazás, jogpolitikai elvei, érvényesülésének tapasztalatai. Ea. dr. Jakucs Tamás, 2–3. p. – előterjesztés, 13–20. p. 2. Jelentés a Békés megyei állami gazdaságok területi és eszközkoncentrációjának növelésére vonatkozó javaslatokról. Ea. Supala Pál és Zsibók András, 3–9. p. – jelentés, 37–70. p., előterjesztés a Mezőhegyesi ÁG fejlesztési célkitűzéseiről 1975–1980, 71–102. p., határozat és állásfoglalás, 21–24. p. 3. Javaslat a megyei végrehajtó bizottság tagjai és a megyei pártbizottság osztályvezetőinek 1974. II. félévi látogatási programjára. Ea. dr. Rusznák János, 9. p. – javaslat, 25–31. p. 4. Különfélék, 9–11. p. Személyi javaslatok: dr. Mihályfalvi István kari igazgatói megbízása meghosszabbításának megtárgyalása, 9–10. p. – kiegészítő, 32–33. p. Kovács Ferencné a megyei pártbizottság PMO vezető helyettesének áthelyezése a pártarchívum vezetőjének, 10. p. – javaslat, 34. p. Várai Mihályné a békéscsabai Középiskolai Leánykollégium igazgatójának áthelyezése a megyei pártbizottság PMO vezető helyettesének, 10. p. – javaslat, 35–36. p. Bejelentések: Bánki Béla a Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat igazgatója ellen fegyelmi vizsgálat kezdeményezése (előterjesztés hiányzik), 10. p. Heller Lajos fellebbezése pártfegyelmi ügyben a KEB felé, 10. p. Az endrődi községi pártbizottság hozzájárulás kérése emléktábla elhelyezésére az endrődi kommunista párt megalakulása tiszteletére, 10. p. Egyetértés eredményes munkáért emlékplakett adományozására dr. Sáró Sándor a funkciójából távozó megyei kórházigazgató, Molnár Pálné nyugdíjba vonuló archívumvezető és Armenepolov törzsparancsnoknak kinevezett kecskeméti katonai parancsnok részére, 10. p. Romániába utazó delegáció vezetőjének és tagjainak ismertetése: Gyulavári Pál, Ábrahám Béla, Bocskai Mihályné, Pataki József, 11. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom