MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1970

1970-05-15 VB_352

17 . doboz 352. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1970. május 15. 74 p. Napirendi pontok: 1. Jelentés a kereskedelmi vállalatok és szövetkezetek vezetőinek szakmai, politikai, erkölcsi és anyagi helyzetéről Ea. Gyulavári Pál, 4–8. p. – jelentés, 26–33. p. 2. Jelentés az értelmiség helyzetéről Békés megyében Ea. Petroszki István, 9–16. p. – jelentés, 34–50. p. 3. Intézkedési tervjavaslat a KB 1970. február 18–19-i, a párt ifjúságpolitikájának néhány kérdése c. határozatának végrehajtására Ea. Rusznák János, 16–20. p. – javaslat, 51–63. p. 4. Javaslat a KB 1970. február 18–19-i ülésén a nők helyzetéről és a nőmozgalomról hozott határozat végrehajtására Ea. Petrovszki István, 21–23. p. – javaslat, 64–71. p. 5. Különfélék, 24–25. p. Horváth Sándor pártbüntetésének törlése, 24. p. – javaslat, 72. p. A megyei lap (Békés megyei Népújság) jubileumi évfordulójára előterjesztett levél, 24. p. – levél, 73–74. p. Az Eredményes Pártmunkáért plakett odaítélésének javaslata, 24. p. A gyulai városi párt-végrehajtó bizottsága kérése státusz-felszabadítással kapcsolatban, 24. p. A Műszaki és Tudományos Egyesületek Szövetségének kérése a megyei végrehajtó bizottsághoz, 25. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom