MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1964

1964-11-05 VB_199 - 1964_VB 199/3

* Jegyzőkönyv. Kaszait:Békéscsaba, 1964.november 5-én tartott I«Iegyei Párt­Végrehajtó Bizottsá A ülésen. Jelen va k: Klauko ás, Aapp István, Pribojszki Mátyás, Supala Pál, Brank Ferenc, Dr Faragó Slek.Huszár föhaly, Zalai György, Petrovszki István, Nyári Sándor,K.! r\ m, Arany Tóth Lajos, Hidas Mihály. Domokos János, Berki László, dr kovács Gábor, ou.cn János. II.napirend tárgyalásánál KB.Párt­gazdasági Dsztálya részérő}. Simon Ferenc elvtárs. III.napirend tárgyalásánál EB PTO részéről Varga Sándor elvtárs. Klaukó Mátyás slvtárs üdvözli a megjelent elvtársakat, a végre­hajtó bizottsági ülést megnyitja, .;...olrená: . 1./ A KISZ VI.kongresszusának tézisei és a vezetőségvá­lasztó taggyűlések tapasztalatai. Javaslat a KÜSZ megyei választott szerveinek személyi összetételére. Előadó: Petrovszki István. 2./ Szöveges jelentés a megyei pártbizottság, az alsóbb szervek és oktatási intézmények r..'c5. évi költség­vetés bevételi és kiadási tervezéséről. >adó: Fekete Antal. 3./ Javaslat a Politikai Bizottság 1964. májas lo-i - a pártap ábus szervezeti felépítéséről, munkamódsze­réről" és munkarendjéről hozott - határozatának végrehajtásara, mloadó: Zalai György. 4.7 Egyéb. Blsö nanirend. Petrovszki István elvtársr a cin nem fedi poixcosan az anyag tar­talmát. A vázlat kápezi a k AAJ-5 Átérte ke z let beszámolóját. Jelen­leg három küldöttértekezlet megtartása van íg hátra, és a ne­gyei. A kongresszusi küldöttekre tett javaslatnál változás állt be - az Intéző Bizottság kérése ás a negyei végrehajtó bizottság javaslata alapján. A névsorban Hagy Jenő helyett cserél Ácsai Istvánnal. Baukó Mihály elvtársat, aki a KISZ Központi Bizottsá­rnak tagja, a Központi Bizottság külön fogja meghivni, helyette kiszely Pált javasoljuk. A jelentésben a 9. oldalon elirás tör­tént, amikor azt irjuk, hogy "nem egy járásban a járási pártbi­zottságok .munkatársai a AISz munkatársaival együtt keresték fel minden párt- ós KISz szervezetet és beszélték meg avezetőség­Lasztas tapasztalatait."íTem a vezetőségválasztás tapasztalatait, hanem előkészületeit beszélték meg. Kérdések: Dr kovács Gábor elvtárs: Milyen elvek alapján tört ónt a Megyei KISZ Bizottság tagijainak összeállítása? IT^ári Sándor elvtárs:^ Á középiskolás fiata^ö^S^nV" százaléka Ji 3"Z-űag? A ~-xjnűés' k-^lalkozik azzal, d^^^S^^ser fiatal kö-

Next

/
Oldalképek
Tartalom