MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1964

1964-08-01 VB_193 - 1964_VB 193/7

- 6 ­ség legfontosabb feladatait munkájuk hatékonyabbá tétele é: dekében. Gondoskodjanak arról, hogy a vezetőség munkájának értékelése megfelelően kerüljön a beszámolókba. ér— a jelen jelentés alapján titkári értekezleten és a vizsgált községekben elemezzék a vezetőségek munkáját, szabják meg a legfontosabb feladatokat, 1-3 pontra határidő: 1964,október 20. Felelős: Nagy István, JB,titkárok, 4./ A megyei PTO a vezetőségválasztások előkészitése során gondos­kodjon a VB útmutatásainak és határozatainak lefuttatásáról és végrehajtásáról. Minden járásban 1-2 községen belül vizsgál­ják meg a vezetőségek munkáját és a vezetőségválasztások elő­készítését, -ágyes községeknél a jelen jelentés és határozatok, valamint a tapasztalatok alapján .szervezzenek tapasztalatcsere jelleggel titkári értekezleteket. Határidő: 1964,okt,20. Felelős: Nagy István, Harmadik napirend, A végrehajtó bizottság,az 19^4, II,félévi munkatervet kisebb mó­dosításokkal elfogadta. Negyedik napirend. Nagybánhegyes és 'i'arhos községi titkári szabadstátuszokkal kapcso­latos javaslatot a végrehajtó bizottság elfogadta, m « Klaukő Mátyás elvtárs: Az elmúlt VB ülésen foglalkoztunk,Gonda József /Orosháza VB titkára/ elvtárs elhelyezési ügyével. Gonda elvtárs a vele folytatott beszélgetéskor a két felajánlott munka­kört nem fogadta el /Orosháza JB II,titkári funkció, vagy az MB. ipari.osztálya/. Nem szívesen jön be Békéscsabára egyéb problémák miatt. Orosházi JB munkakörrel kapcsolatban elfogadható indoka nincs, Gonda elvtárs a tanári oktatói pálya felé vonzódik.Orosházán a technikumba megy marxista-leninista előadónak. Emellett a munka mellett közgazdasági egyetemen kivan tanulni. Az a kérése, hogy engedjük el őt ebbe a munkakörbe, Javasoljuk, hogy a végrehajtó bizottság .Gonda elvtárs ez irányú kérését fogadja el, Elfogadva . A gazdasági osztály gondoskodjon arról - ha esetleg probléma lesz a Násztor elvtárs beállításával a Gonda elvtárs fizetése terén­hogy ez megoldódjon. Kmf. * megyei titkár. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom