MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1961

1961-11-11 VB_125 - 1961_VB 125/13

r - 11 ­Hozzászólások: Szabó elvtárst Tekintettel arra, hogy a városi VB. ezt az anyagot megtárgyalta, a határozatokkal kapcsolatban kijelölte a maga fele­lőseit, azt javaslom, hogy fogadjuk el a jelentést azzal, hogy az ipar területevei foglalkozó elvtársak továbbra is adjanak messzemenő segitséget, és a határozatokért a városi elvtársakat tegyük felelőssé, Klaukó elvtárst A városi VB. jobb anyag elkészítésére képes. Ez a jelentés nem tükrözi a városi pártbizottság felkészültségét és munkáját. Ügy néz ki, hogy vagy megfeledkeztek az elvtársak a jelen­tésről, vagy egyéb oknál fogva nem maradt idő a jelentés elkészí­tésére. Valami hiba történt, mert a városi pártbizottság nem ilyen anyagot képes a megyei VB., elé késziteni. Jobban kellett volna elemezni az alapszervezetek munkáját. Milyen sajátos módszerekkel dolgoznak a textilipari, ruhaipari üzemi pártalapszervezeteink, hogyan találták meg ezeket a sajátos módszereket, helyesek-e, miben van probléma, miben kellene segíteni. Hogyan néz ki a gazdasági vezetés, pártszervezet együttműködése. Más tömegszervezetekkel hogyan néz ki a kapcsolat. A jelentés felveti, hogy a nők száma alacsony a pártszervezetekben, mi ennek az oka. Ami a jelentésben szerepel az igy van, hü tükörképe a ruházati ipar helyzetének, ilyen vonatkozásban a jelentés reális, de mást kellett volna idehozni. Azt javaslom, vegyük tudomásul az anyagot azzal, hogy a VB. a további intézkedéseket meg fogja tenni. Negyedik napirend: Tóth Sándor elvtárs Sarkad JB.PTO.vezető jenek, Kiss Károly elvtárs helyettesítésére 2 évig Elfogadva. • Bak Sándor elvtárs, Köröstarcsa községi titkár felmentése Elfogadva. Hegyest Péter elvtárs köröstarcsa községi pártbizottság titkárának Elfogadva. A 8 hetes mezőgazdasági tanfolyam II.-III.turnusára javasoltak név­sora /jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Elfogadva. István Mátyás elvtárs, Tótkomlós községi pártbizottság titkárának felmentése - hosszantartó betegsége miatt ­Elfogadva. K.Nagy elvt árst István elvtárs helyettesítésére Oravecz Mihály elv­WW*wiin ii•• • i ii i.—rtt —mÉ 'unni—-. • ni•—iimifmitfm v ** társat oavasoljuk. Az Oravecz elvtárssal kapcsolatban felmerült problémákat ismételten megvizsgáltuk. Ugy értékeltük - közösen a Párkány elvtársakkal ­hogy az Oravecz elvtárs titkári funkcióból való leváltása a gép­állomástól túlzott dolog lett volna. Problémaként merült fel vele kapcsolatban, hogy kétszer vett fel egy útiköltséget, másrészt az ellátmányból töltőtollat vásárolt a saj^t részére. Ez a két dolog az, amiért el lehet Ítélni. Felmerült a motorkerékpár használati dij felvétele, ez gyakorlat volt a gépállomáson. Ö jóhiszeműen vette fel. Felmerült a segélynek a kérése. Minden dolgozónak joga van kérni. Ö

Next

/
Oldalképek
Tartalom