MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1961

1961-01-07 VB_102

4 . doboz 102. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1961. január 7. 39 p. Napirendi pontok: 1. Termelőszövetkezetek számszerű fejlesztésének értékelése. A zárszámadás és a tervkészítés politikai előkészítése, 2– 4. p. – jelentés, 7–14. p. 2. Jelentés a megye területén működő minisztériumi ipar műszaki színvonalának fejlődéséről, 5. p. – jelentés, 15–22. p. 3. 1961. első félévének munkaterve, 5. p. – munkaterv, 23–27. p. 4. Káder-, fegyelmi- és egyéb ügyek, 5–6. p. Javaslat K. Tóth Gábor, Lévai Gábor és Lévai Gáborné közvetlen tagfelvételére, 5. p. – javaslat, 39. p. Javaslat párttagság, munkásmozgalmi tevékenység elismerése: Boros János, Furár János, Bokor Sándor, Szarvas Mátyás, Süveges István, Ábelovszki János, Kecskeméti László, Vidovenyecz Pál, Püski Gábor, ifj. Mojdisz János, 5–6. p. – javaslatok, 28–38. p. Munkásmozgalom keltének elismerésére beadott kérelmek elutasítása: Plavecz András, Plavecz Andrásné, 6. p. – előterjesztés, 38. p. Násztor Sándor helyett Gonda József az orosházi városi pártbizottság titkári funkcióba helyezési javaslat elfogadása, 6. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom