MDP Békés Megyei munkatervei, jelentései 1952-1955

1952-1955

tették volna ás amennyiben a figyelmeztetés után munkájában nem állt volna be változás, akkor kellett volna leváltani, Jőzsa Imre UDP*tág, békésoeabai lakos a békáscsabai Épit"ipari Vállalat Tervosztály dolgozója ugy nyilatkozott.,- hpgy tiszta "szov­jet" minta, ha,látj|kV hogy valaki erőlködik, azt lebuktat ják, jön egy ujabb- esetleg égy, vagy két évig, Hasonlóan,nyilatkozott Zsolnai Lajos pártonkívüli, békéscsabai lakos "ttjába- programm^ á­mely egy hónapig jő, ha jön a nehézség, akkor ez is megbukik*. Győri János HDP.tag, békéscsabai 1*08 /voltnylTás 7 / ás áls^Tbiak szerint nyilatkozott: "Hegedűs most mér látja, hogy baj van a hon­védelmet, illetve annak megerősítését tartja, elso programmjéul, Nagy torit egyszerűen elsöpörték a nemzetség megsértése miatt," Az osztályellenség részéx-ől a mai nap folyajíén ellenséges kijelen­téseket főleg a volt horthysta katonatiszteknél tapasztalhtó. Pl, Bedő pál pártonkívüli, békéscsabai lakos, volt horthysta fhdgy* ugy nyutitkozoitj no^y "nem spk remény van ehhez'sem, nem hangza­tos szólamok kellenek, hanem munka, pénz és anyag, nyugodt megél­hetést Kapros László pártonkivüli, bákáecsabai lakos, volt horthysta fhdgy, kijelentette, hagy "üalenkov lemondása után nálunk is vol­tak a politikában változások. Nagy Imrének is kellett menni. Elő­ször beteg lett, a miután eltelt elegendő idő, meg örtánt a le­váltása, hogy mi akar lenni, illetve mi fog most bekövetkezni, azt nem tudom, de a mezőgazdaságot csak fejlesztik tovább." Endrei József pártonkívüli, békéscsabai lakos, volt horthysta ezredes kijelentette, hogy "Hákoe i és Nagy Imre kőzött nagy. el­lentét volt, főként ennek tulajdonitható Nagy. Imre menesztése. Egyébként majd meglátjuk, hogy mi'foj történni.» A mai nap folyamán a K.V. határozatával kapcsolatosan rendkívüli intézkedést nem foganatéoltottunk. Békéscsaba, 1955* április 22. BM.Bókésmegyei Főosztály Vezetője: /: Kisír Józsefi/ áv.őrgy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom