MDP Békés Megyei munkatervei, jelentései 1952-1955

1952-1955

203- /55. Megyei Pártbizottság Klaükkó elvtársnak. Békéscsaba. 1955. február hó 10-én. Jelontem, hogy a megyénk területén a Lktlenkov elvtárs lemondusóval kapcsolatban ugy az üzemek területén mint a mezőgazdaság vonalán igen foglalkoznak a dolgozók. A lakosság nagyobb részénél olyan irányú hangulat tapasztalható,hogy Halenkov elvtárs őszintén fel­tárta a hiányosságait és tovább is részt akar venni a kormányon belül a kommunizmus építésében. Békéscsaba varosban főleg az üzemi munkásság foglalkozik a ífelenkov elvtárs lemondásával . Pl. a ífegasépitő vállalatnál ahol a dolgozók a munkaidő megkezdése előtt kb. 20-30 perccel hamarabb vitatták a jelenlegi politikai eseményeket. Vannak egyesek akik azt állitjak, hogy Malenkov elvt«-rs továbbra is megfelelt volna azon a területen de a politikai események szükségessé tették, hogy katonai vezetésre térjenek át. A csoport másik fele ezzelszemben ugy vélekedik, hogy Malenkov elvtársnak nem volt meg a kellő gyakorlati felkészültsége ós ennek tudható be a lemondása. Ezt főleg a párttagok állítják. Józsa Imre MDF-tag, ugy nyilatkozott ** hogy ugylátszik tulgyenge volt a í'alenkov elvtárs és ezért katonai vezetés válik szükségessé." Ricza Lajos ugy nyilatkozott, hogy " katonák leszünk egységes ve­zetés alatt és ez nem nagyon üti meg a békehangot. " Bedő Pál a vállalat főmérnöke volt horthysta fhdgy. ugy nyilatkozott, hogy w kezd háborússá válni a hangulat és ugy néz ki, hogy minden ezek 3Qgyaben zajlik le. " A békéscsabai Kötöttárugyár Vereska Pál pártszervezeti titkájr ugy­nyilatkozott,"hogy azért kellett a Szovjetunió élére katonai veze­tőt állítani mert ezt a külpolitikai helyzet igy kívánja meg, ezt a véleményt a fenti üzemben lévő dolgozók és főleg a vezetők azonos­san látják. KÖrösladány községben több helyen azt tapasztalható, hogy az emberek egymásközctt beszélik, hogy hamarossan háború fog lenni. í^zt azzal támasztják alá,hogy Bulganyin elvtársat azért választották meg mert ő katona volt és nagy hauitapasztalatokkal rendelkezik. Vésztő köasggben szintén tapasztalható olyan rémhir, hogy iáolotov elvtárs lemondott és a földeket is lefogj ók adni, valamint háború várható márciusra. Bm% Békésmegyei Főosztály, B ékéscsaba. • Szieowian Titkos! n

Next

/
Oldalképek
Tartalom