MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1956. március 5. - 1956. június 25.

1956. május 14.

———————————— Az MDP Békés Megyei Bizottságának iratai —————————— 1956. május 14. • Megyei párt-végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • XXXV. 27. 1. cs. 47. ő‍.e. • 124–153. o. Napirend: 1. Beszámoló a törvényesség helyzetérő‍l Békés megyében [Elő‍adó: Polyák Jánosné] 124–126. o. 2. Információs jelentés a munkafegyelem helyzetérő‍l megyénk üzemeiben 127. o. 3. Információs jelentés a községpolitikai tervek elkészítésének és végrehajtásának helyzetérő‍l 127. o. 4. Káder- és fegyelmi ügyek: káderjavaslatok:Bujdosó Sándor, Martyin László, Fekete László; tagfelvételek: Cs. Szabó István, Gellai Imre, Búza Sándor, Pocsai Mihály, Varga Péter, B. Szabó Lajos, V. Nagy András, B. Nagy Ferencné, Csonka István, ifj. Jázó István, ifj. Kelemen József; alapszervezet megalakulások (Sarkadi Járási Földmű‍ves­szövetkezet, Sarkad járási ÁVH, Köröstarcsa Hunyadi tsz, Kevermesi Vegyes KTSZ); fegyelmi ügyek: Derzsi János, Gyenes Mihály, Óvári Iván, Kiss János, Sztanek Ádám, Petri Károly, Szarvas László; egyéb ügyek, bejelentések: DISZ megyei vb határozatának jóváhagyása; racionalizálással kapcsolatos intézkedések; kádercserék a DISZ apparátusban (Dinya, Dékány, Fábián); pártélet lenini elvének betartásával kapcsolatos cikkek kiválasztása, megvitatása; ÁG, üzemi párttitkárok jutalmazásával kapcsolatban, a megyei vb hozzájárulása szükséges; a megyei tanács oktatási osztályvezető‍ beállítása: Tóth Lajos és Kálmán Gyula közül Tóth Lajos; a bélmegyeri kultúrház építésével kapcsolatban hozzájárulás, hogy a minisztériumhoz forduljanak; apparátus munkamódszerére javaslat, vidéki kijárások; Mező‍hegyesi ÁG hozzájárulás kérése adó­vevő‍ felállítására; A következő‍ vb ülés napirendi pontjai 127–130. o. Mellékletek: 1. Beszámoló a megyei ügyészségtő‍l, 131–137. o. 2. Jelentés, 138–142. o. 4. Elő‍terjesztések, 143–153. o. ———————————————— Békés Megyei Levéltár ————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom