MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1956. március 5. - 1956. június 25.

1956. március 5.

———————————— Az MDP Békés Megyei Bizottságának iratai —————————— 1956. március 5. • Megyei párt-végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • XXXV. 27. 1. cs. 47. ő‍.e. • 1–26. o. Napirend: 1. Jelentés a Békés megye testnevelés és sport helyzetérő‍l 1–2. o. 2. Káder- és fegyelmi ügyek: Bencsik Mihály, K. Mórocz Mihály, Tóth Lajos; három éves pártfő‍iskolára javasoltak: Barna Pál, Bielik Károly, Cseszkó Sándor; államvizsga elő‍készítő‍ tanfolyamra javasoltak: Krivik András, Juhász József, Bányai Lajos; három hónapos pártiskola külső‍ elő‍adóinak névsora; káderjavaslat a MESZÖV elnökére: Nun Mihály helyett Kozák Imre vagy Hunyadkürti Lajos, Bartolák Mihály; alapszervezet megalakulások (Szabadkígyósi Úttörő‍ tsz, Ecsegfalvi Öntözési Talajjavító Kísérleti Intézet; párttagfelvételek: S. Nagy Balázs, Molnár György, Gráfik Mátyás, Hunya Simon, Roszik János, Szabó Lajos, Nyilas Imre, Vámos Károly, Hornok Imre, Csermák Ferenc, Patai István, Konkoly Sándor, Ecsedi József, Szabó Ferencné, Gajda András, Iszály Mihály; eredeti alkalmazottak tagjelöltfelvétele: Vass Ignácné, Varga Zsigmond, Forgács László, Kukola Margit, Kovács Katalin, Kovács György, Hollósi Éva, Oláh Tibor, Dalmadi Róza; A következő‍ vb ülés napirendi pontjai 3–4. o. Mellékletek: 1. Kiegészítő‍ jelentés, 5–10., Határozat, 11–13. o. 2. Elő‍terjesztések, 14–26. o. ———————————————— Békés Megyei Levéltár ————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom