MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1955. július 4. - 1955. augusztus 29.

1955. augusztus 29.

Lehoczkl Mihály elvtárs, Tótkomlós Viharsarok t z. pérttitkára. Ja­vasoljuk a tsz-be függetlenített párttitkárnak. Elfogadva. roldberger János elvtársat a Megyei KI Zóv osztály vezető ját javasol­juk 5 hónapos pártiskolára. Az iskola elvégzése utan vissza a jelen légi funkciójába. Elfogadva. Fülöp István elvtárs rendőrnyomozó fhdgy. A BM, oros 'zi járási osz­tály bűnügyi alosztályának vezetőjét jevasoljuk 5 hónapos pártiskol ra. Iskola elvégzése utnán vissza a jelenlegi funkciójában. Ilfogadva. Kávééi Fcreno elvtárs a Megyei Tanács VB, elnökhelyettese. Javasoljt 5 hónapos pártiskolára és Iskola utan vissza jelenlegi funkciójába. Elutasitya azzal, hogy vizsgáljuk mer* 1948 előtti tevékenységét ée < következő 5 hónapos iskolára hozmuk javaslatba. Faragó Károly elvtárs a Mezőfeegyesi Állami gazdaság építészeti ÜB e' Javasoljuk 5 hónapos pártiskolara ás az Iskola elvégzése utan függe' lenitett MEEOSZ funkcionáriusnak, Elfonady M Bapp Ferenc elvtárs a Töviskesi AG. igazgatója. Javasoljuk 5 hónapo pártiskolára, utánna vissza a jelenlegi beosztásába, ^iomlsí^fgaagat&t^ 67 názsÜnk hel ^ ette másik AG igazgatót, vagy gé| Alapszervezetek kérése; ' Szeghalmi JB. a szeghalmi Föld,Szöv részére alapszervezet me -alakití kéri. Elfogadva,. Orosházi JPVB a csorváal. Föld,Szöv részére pártalan^zervezets megalé kltssát kéri. Elfogadva ti A PTO eredeti tagé alkalmazottak és háztartásbeliek tagjelölt felvét 11 javaslatát a V ö . £^ fo P, d il a azzal a megjegyzéssel, hogy vizsgáljuk ki Szonda Istvánná férj ének leszerelését; Várdai István elvtársat a MFB javasolja 1955-ös párttagsággal vissza venni, Elfogadva. Kozma György elvt rs a méhkeréki alapszervezetnsk gazdasági felelősi e JPVB "megrovás" pártbüntetésben részesítette. Elfogadva ff

Next

/
Oldalképek
Tartalom