MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1955. július 4. - 1955. augusztus 29.

1955. augusztus 22.

Tar András elvtársat javasoljuk egyből való* tagfelvételre* ^fofladya. Farkas István elvtárs egyből való tagfelvételét Javasoljuk. Bencsik János elvtárs egybőlvaló aá# tagfelvételét javasolja alapszer­vedé te és a JPVB, Elutasítva * mivel 28 kat,hold földjük volt. felesége kulák ssármuzésu. Alapszervezetek kérése, Gyomai Járás as ecsegfalvi Béke tss. részére pártalapszerveset megala­kítását kéri. A Békési járás a békési ^őldnüvesszövetkeset részére pártalapszerveset megalakítására kér engedélyt. feitfofladya^ Békéscsaba-véroé a Városi OgyssSSSg részére pártalapszsrveset megala­kítását kéri. llfokádva. Gyulai járás Elek közsogben as "Újélet" tszcs-b n 12 párttaggal megala­kult a pártalapszervezet. K rlk az alapszám megküldését, vasamint a pártalapszervezet megalakításét, Ilfogadva, A KV. által engedélyezett függetlenített titkár státuszra fo. átkozó Javaslatot a V'S elfogadja as alábbi módosítással. A Murony "Október 6" tsz, Battonya "Dózsa" tsz, Nagykamrás "Ságvári" t-z. Okány "Uj Élet" tsz, helyett keressünk olyan tsz-t amelynek földterüle­te ezsr holdon felül van. Továbbá a gyomai Kossuth tss,, a szeghalmi Kossuth t-z, a Dobosi Petőfi és a Sámsoni Vörös Csillag tsz, részére akkor állítsunk be függetlenített párttitkárt, ha felfejlődik, addig tegyük függővé, Essél a ?B egyet árt. Következő v8 ülés napirendi pontja 195 • augusztus 29. 1. / A Békési JB. munkájáról jelentés, 2, / Káder ós fegyelmi ügyek. Biró József m, I, titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom