MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1955. március 14. - 1955. április 25.

1955. április 18.

———————————— Az MDP Békés Megyei Bizottságának iratai —————————— 1955. április 18. • Megyei párt-végrehajtó bizottsági ülés jegyző‍könyve • XXXV. 27. 1. cs. 40. ő‍.e. • 128–156. o. Napirend: 1. A mező‍kovácsházi járási pártbizottság jelentése a KV falusi pártpolitikai munkáról szóló határozata végrehajtásáról [Elő‍adó: K. Nagy István] 128–140. o. 2. Szóbeli beszámoló a gépállomások munkája, a kukorica négyzetes vetését illető‍en [Elő‍adó: Gál Dezső‍] 141–147. o. 3. Káder- és fegyelmi ügyek: Mező‍ István, Zöldi Lukács, Lipcsei Imre, Nagy Lajos; Halasi ÁG független titkári státusz kérése; Nagy József szarvasi járási instruktor fizetés emelése, Sebestyén Mária fizetés emelése; Gyula járási és városi Revíziós Bizottság elnökére, tagokra javaslatok: Kolumbán József, Harangozó Rókus, Szigeti Lajos, Futaki János, Bagó Károly, Kurunczi Jenő‍né, Balogh Albert; fegyelmi ügyek: G. Tóth János, Tolnai Antal; Pártoktatók Háza átadása a városnak; A következő‍ ülés napirendi pontjai 147–148. o. Mellékletek: 1. 149–152. o. 3. Elő‍terjesztések, 153–156. o. ———————————————— Békés Megyei Levéltár ————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom