MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1953. január 12. - 1953. február 23.

1953. február 9.

———————————— Az MDP Békés Megyei Bizottságának iratai —————————— 1953. február 9. • Megyebizottsági ülés jegyző‍könyve • XXXV. 27. 1. cs. 25. ő‍.e. • 78–108. o. Napirend: 1. A Politikai Bizottság elé készülő‍ jelentés megtárgyalása 78–80. o. 2. A Békéscsabai Forgácsoló Szerszámgépgyár pártszervezet munkájának megtárgyalása a megyei tanács takarékossággal kapcsolatos rendelte alapján [Elő‍adó: Borbély Mihály, Bakó Ignác] 81–87. o. 3. Információs jelentés a megyei tanács részérő‍l a gépjavítás állásáról [Elő‍adó: Tolnai Ferenc]4. Káder- és fegyelmi ügyek: három hónapos pártiskolára javasoltak: Forgó István, Gudovics József, Roszkos Aladár, Nyemcsók János, ifj. Zsindely Ferenc, Gyulai József, Kovács István, Éliás József, Balázs József;öt hónapos pártiskolát végzettek káderjavaslatai: Szabó Lajos, Birkás Irén, Boros Gáborné, Balogh Gáborné, Balogh Imre, Hugyik András, Babály György, Kiss Károly, Nagy Antal, Hlobocsányi János, Szilágyi János, Kiss István, Csicsely Mihály; Nyemcsók Pálné áthelyezése; Juhász József két éves­, Győ‍ri Imre egy éves pártfő‍iskolára küldése; Lovas elvtársnő‍ helyett Plenner elvtársnő‍ az MB nyilvántartási osztályára; a megyei tanács alapszervezete decentralizálása, függetlenített titkári státusz kérése; káderjavaslat: Keles Márton; fegyelmi ügyek; A következő‍ két ülés napirendje 88–89. o. Mellékletek: 1. Jelentés a Békés megyei falusi pártszervezetek munkájáról, a II. kongresszus határozatai alapján, 90–95. o. 2. Jelentés, 96–102. o. 3. Három hónapos pártiskolára javasoltak, 103–108. o. ———————————————— Békés Megyei Levéltár ————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom