MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1950. június 10. - 1950. szeptember 26.

1950. június 10.

———————————— Az MDP Békés Megyei Bizottságának iratai —————————— 1950. június 10. • Megyebizottsági ülés jegyző‍könyve • XXXV. 27. 1. cs. 9. ő‍.e. • 1–12. o. Napirend: A választmány és a bizottságok névsorának megtárgyalása 1–6. o. Keleti Ferenc titkári referátumának vázlata a megyei küldött értekezletre, Rákosi február 10-i beszéde óta eltelt idő‍szakról, népgazdaság fejlesztésérő‍l, egyházi reakció elleni harcról 1– 6. o. Fegyelmi-, tagkönyv ügyek: Nagy Kálmánné, Subosicz József, Adamik Pál, ifj. Szabó Mátyás, Szpevár Antal, Móra Györgyné, Vitéz János, Pelyva Imre, özv. Leichmann Jánosné, Gelléri László, Téglás István, Csernyik Mátyásné, dr. Fehér Imre, Szamosközi János, Margitai Dezső‍, Lakos János, Pataki Károly, Vági Sándor, ifj. Mitykó Mátyás, ifj. Bottyánszki János, Fabulya János, Lő‍vei Mária, Sós István, Hrabovszki György, Süle Ferenc, Magyar György, Locskai István, Kriszta István, Svála Lajos, Kiss István, Gyenge István, özv. Boldizsár Vlajkáné, Bereczki Péter, Sző‍ke Sándor, Kovács Sándor, Kovács József, Jandzsó Ferenc, Wágner Ádám, Rapotnyik Rudolf, özv. Frei Mártonné, Nádas Mihály, Pocsai Lajos, Frei Erzsébet, Pattonai Ervin, Grósz Péter, László Ferenc, Szász András, Komiszár Pálné, Kecskeméti Sándor, Horváth József, Brandt János, Bús Jánosné, Balogh Sándor, Huszár Jenő‍, Szekeres Vince, Kiss Márton, Hevesi Pál, Homolya Mihály, Magyar Imre, Rácz Mihály, dr. Kovács Gyula, Durai László 1–6. o. Határozatok 1–6. o. Mellékletek: Névsor a megyei küldöttgyű‍lésre meghívandókról, 7–8. Határozati javaslat, 9–12. o. ———————————————— Békés Megyei Levéltár ————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom