MDP Békés Megyei Megyebizottságának (VB) ülései 1950. március 7. - 1950. május 31.

1950. március 7.

———————————— Az MDP Békés Megyei Bizottságának iratai —————————— 1950. március 7. • Megyebizottsági ülés jegyző‍könyve • XXXV. 27. 1. cs. 8. ő‍.e. • 1–15. o. Napirend: Napirendi elő‍tt: bizalmas ügykezeléssel kapcsolatos ellenő‍rzés ügyében átirat a Szervező‍ Bizottságtól; Békési téglagyárnál (Klaváts) és a mező‍kovácsházi járási bizottságnál (Mokrán) történt feljelentések 1. o. 1. A legutóbbi ülés határozatainak ellenő‍rzése [Elő‍adó: Virágos Mihály] 1–2. o. 2. A taggyű‍lések és újjáválasztó taggyű‍lések kiértékelése [Elő‍adó: Keleti Ferenc] 2–8. o. 3. A KV Agitációs Osztályának értékelése és javaslata a megye agitációs munkájára [Elő‍adó: Bíró Lívia] 8–13. o. 4. Tag- és tagjelöltfelvétel tapasztalatai [Elő‍adó: Virágos Mihály] 13–14. o. Bejelentések: káderjavaslatok: Zsolnai György, Bíró Rozália 14. o. Határozatok 14–15. o. ———————————————— Békés Megyei Levéltár ————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom