Szűcs Sámuel naplói 2. 1865-1889 (Miskolc, 2003)

1884. év

Szendrei János (-.az előtt Wagner.) a Magyar Királyi Tudományos Egyetemen, az egyetemes régészet, heraldica, és érmészet tudorává avattatott fel. Kossuth Lajos, a törvényhatóságokhoz intézett hálanyilatkozatában, az elsők sorában emlüi-fel Miskólcz Városát is. Junius 7-n. Eötvös Károly, - vált ország gyűlési képviselő. - ki a tiszaeszlári híres per­ben, zsidó védő volt, városunkban megjelenvén, a Korona udvarán tartott beszédében, Mezei Ernőt melegen ajánlá a választók figyelmébe. [....] Junius 13-n. országgyűlési képviselők választása. MISKÓLCZ ÉSZAKI KERÜLETÉBEN KÉPVISELŐVÉ VÁLASZTATOTT HORVÁTH LAJOS felkiáltással, vetélytárs nélkül ő már ...-dik ország gyűlésen fogja képviselni Miskólczot. A déli kerületben erős küzdelem folyt, elválasztatott Vadnay Károly, a Fővárosi Lapok jeles szerkesztője, az académia, és Kisfaludy társaság tagja; kinek édes atyja Vadnay Lajos nyugalmazott legfőbb törvényszé­ki bíró-is képviselé az ország gyűlésen, egykoron Miskólczot. Vadnay Károlynak volt 340. szavazata, így 145. többsége. Mezei Ernő, ezen választó kerület \ólt képviselője ellenébe. A szirmabessenyői kerületben, Báró Vay Elemér (:főispánunk Báró Vay Béla fia:) választatott-meg, egyhangúlag. Az edelényiben, Berzeviczy Imák. egyhangúlag a dédesibeu ijj. Ábrányi Kornél. A Mező kövesdiben Bottlik Lajos nagy többséggel Matlekovics Sándor államtitkár ellenében. A mezőkeresztesiben Majthényi Ádám. Szemere Attika GSzemere Bertalan fia:) ellenében. A Mezőcsáthibán Bay Barna (:a szirmabessenyei kerület volt képviselője:) Farkas Károly a mezőcsáthi kerület volt képviselője ellenébe. Ezen képviselők közül, Horváth Lajos mérsékeltt ellenzéki Vadnay Károly kormány párti. Báró Vay Elemér kormánypárti, Berzeviczy írnák Függetlenségi ifj. Ábrányi Kornél mérsékeltt ellenzéki, valamint Bottlik Lajos, Majthényi Ádám függetlenségi, Bay Barna kormánypárti. Junius 19-n és 20-n. Miskólcz Városa tisztválasztása. Fő polgármesterré újra elválasz­tatott Soltész Nagy Kálmán, 124. szavazattal L. Farkas Károly 66. szavazata ellenében. Rendőrfőkapitánnyá Pataky Sándor. 94. szavazattal, kiess Ferencz, eddig rendőr­főkapitány 86 szavazata ellenében, árvaszéki ülnökké lett Búthy Lajos, tiszti ügyésszé Szabó Gábor, két szavazat többséggel az eddigi jeles ügyvéd Petro József ellenében. Mely váratlan esemény, átalános részvétet gerjesztett Miskólczon. - Aljegyzővé lett Bódogh János, ifjabb Váncza Mihály, a Miskólcz és Vidéke szerkesztője ellenében. Közgyám lett Vidor Ernő. - Ezek a választás nevezetesebb eseményei, a tisztviselők nagyobb része megmaradt. [...] Junius 25-n. a Borsod Miskólczi Értesítő szerkesztője, ez állomásáról lemondott. átadván azt Miskólezy Pálnak. Rácz Ádám, v ólt Miskólczon a hírlap irodalom megterem­tője. Mi által sokáig fennmaradandó hírt, nevet vívott ki magának. Junius 26, 27. 28-án mentek végbe, a miskólczi helvét hitvallásúk főgymnasi­umában, az érettségi vizsgák. - Dr. Gyulai Pál hírneves írónk mint, - kormány biztos

Next

/
Oldalképek
Tartalom